Zkratky v tabulce preferencí

česky
zobrazovat gramatické kategorie v českém názvosloví
latin.
zobrazovat gramatické kategorie v mezinárodním názvosloví
lema
zobrazovat pouze lema, stylotvorné příznaky a slovní druh
nepref.
snížit prioritu těchto slov
norm.
ponechat normální prioritu těchto slov
potlač.
zcela potlačit zobrazování těchto slov
pref.
zvýšit prioritu těchto slov
žádné
nezobrazovat gramatické kategorie ani lema

Zkratky gramatických kategorií

adj.
přídavné jméno, adjektivum
adv.
příslovce, adverbium
akus.
4.pád, akuzativ
alit.
nespisovně, hovorově, oblastně
arch.
archaicky, básnicky, zastarale
bperf.
obojí vid, biperfektum
Cimr.
Cimrmanův rým
citosl.
citoslovce, interjekce
čísl.
číslovka, numerale
dat.
3.pád, dativ
dok.
dokonavý vid, perfektum
dual.
duální číslo, duál
duál.č.
duální číslo, duál
fam.
rodinný rod, familium
fem.
ženský rod, feminium
gen.
2.pád, genitiv
hov.
nespisovně, hovorově, oblastně
imp.
rozkazovací způsob, imperativ
imperf.
nedokonavý vid, imperfektum
inf.
neurčitý způsob, infinitiv
inst.
7.pád, instrumentál
intr.
citoslovce, interjekce
jedn.č.
jednotné číslo, singulár
kniž.
knižně, řidčeji
komp.
2.stupeň, komparativ
konj.
spojka, konjunkce, částice, partikule
lok.
6.pád, lokativ
mas.a.
mužský životný rod, maskulinum animatum
mas.i.
mužský neživotný rod, maskulinum inanimatum
mn.č.
množné číslo, plurál
muž.n.
mužský neživotný rod, maskulinum inanimatum
muž.ž.
mužský životný rod, maskulinum animatum
nedok.
nedokonavý vid, imperfektum
neg.
negace
nesp.
nespisovně, hovorově, oblastně
neu.
střední rod, neutrum
neurč.zp.
neurčitý způsob, infinitiv
nic
odznačit všech 7 pádů
nom.
1.pád, nominativ
num.
číslovka, numerál
obouvid.
obojí vid, biperfektum
pas.
trpné příčestí, pasivum
perf.
dokonavý vid, perfektum
pl.
množné číslo, plurál
podst.jm.
podstatné jméno, substantivum
poz.
1.stupeň, pozitiv
prep.
předložka, prepozice
pres.
přítomné příčestí, pretéritum prézens
pret.
minulé příčestí, préteritum
pron.
zájmeno, pronomen
prop.n.
vlastní jméno
předl.
předložka, prepozice
přech.min.
minulý přechodník, transgresiv préteritum
přech.př.
přítomný přechodník, transgresiv prézens
příč.min.
minulé příčestí, préteritum
příč.trp.
trpné příčestí, pasivum
příd.jm.
přídavné jméno, adjektivum
přísl.
příslovce, adverbium
přít.
přítomné příčestí, pretéritum prézens
rodin.
rodinný rod, familium
rozk.
rozkazovací způsob, imperativ
sg.
jednotné číslo, singulár
slov.
sloveso, verbum
spoj.
spojka, konjunkce, částice, partikule
stiff.
knižně, řidčeji
stř.
střední rod, neutrum
subs.
podstatné jméno, substantivum
sup.
3.stupeň, superlativ
trsg.pres.
přítomný přechodník, transgresiv prézens
trsg.pret.
minulý přechodník, transgresiv préteritum
verb.
sloveso, verbum
vlast.
vlastní jméno
vok.
5.pád, vokativ
vše
označit všech 7 pádů
vulg.
vulgárně, expresivně
zájm.
zájmeno, pronomen
žen.
ženský rod, feminium
1os.
1.osoba, persona 1
2os.
2.osoba, persona 2
3os.
3.osoba, persona 3
1pers.
1.osoba, persona 1
2pers.
2.osoba, persona 2
3pers.
3.osoba, persona 3
1p.
1.pád, nominativ
2p.
2.pád, genitiv
3p.
3.pád, dativ
4p.
4.pád, akuzativ
5p.
5.pád, vokativ
6p.
6.pád, lokativ
7p.
7.pád, instrumentál
1st.
1.stupeň, pozitiv
2st.
2.stupeň, komparativ
3st.
3.stupeň, superlativ

Barevné rozlišení analyzovaných metrik

D
Daktyl: první druhá třetí
T
Trochej: první druhá
J
Jamb: první druhá
M
Nepřiřazená přízvučná slabika
F
Nepřiřazená nepřízvučná slabika

Barevné rozlišení gramatických kategorií

Slovní druh

podstatné jméno, substantivum
přídavné jméno, adjektivum
zájmeno, pronomen
číslovka, numerál
sloveso, verbum
příslovce, adverbium
předložka, prepozice
spojka, konjunkce
citoslovce, interjekce
nespecifikovaný

Slovesný způsob

neurčitý způsob, infinitiv
přítomné příčestí, pretéritum prézens
minulé příčestí, préteritum
rozkazovací způsob, imperativ
trpné příčestí, pasivum
přítomný přechodník, transgresiv prézens
minulý přechodník, transgresiv préteritum

Mluvnický rod

střední rod, neutrum
ženský rod, feminium
mužský neživotný rod, masculinum inanimatum
mužský životný rod, masculinum animatum
rodinný rod, familium

Stylotvorné příznaky

vlast., Cimr., arch., kniž., vulg., nesp.

 

Hledat rýmy na slovo
TOPlist