Čekejte, analyzuji...
TOPlist
Preference potlač. nepref.norm.pref.
Gramat.odlišnost
Předložkové vazby
Cimrmanovy rýmy
Vlastní jména
Knižní a archaismy
nespisovná slova
vulgarismy
Agregace
Zobrazovánížádnélemačeskylatin.
Gramat.kategorie
stránkování ř./str.

Analýza kvality rýmu dvou slov

Rým tvořený slovy a


Analýza kvality sloky básně