Eekejte, analyzuji...
Preference potlač. nepref.norm.pref.
gramat.odlišnost
Cimrmanovy rýmy
vlastní jména
knižní a archaismy
nespisovná slova
vulgarismy
Agregace
Zobrazovánížádnélemaeeskylatin.
gramat.kategorie
stránkování ř./str.

Veršovací slovník

Hedat rýmy na slovo
vezmisi   Toto slovo ve slovníku zatím není. Považujete-li to za chybu, můžete je navrhnout k ručnímu zařazení.
Nalezeno 2758 rýmů (+37780 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lisy (lis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
tiskopisy (tiskopis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
pravopisy (pravopis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
hnisy (hnis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
dějepisy (dějepis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
visy (vis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
strojopisy (strojopis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
cestopisy (cestopis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
kompromisy (kompromis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
polohopisy (polohopis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
rukopisy (rukopis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
dluhopisy (dluhopis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
místopisy (místopis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
vlisy (vlis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
dálnopisy (dálnopis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
autoservisy (autoservis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
tisy (tis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,7 %
visíš (viset) slov, přít,2os,jedn.č,nedok; 90,7 %
nezávisíš (nezáviset) slov, přít,neg,2os,jedn.č,nedok; 90,7 %
tisícin (tisícina) podst.jm, mn.č,žen,2p; 90,7 %
visy (visum) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,7 %
visy (viso) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,7 %
Lindini (Lindin) vlast,příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 90,6 %
Lenčini (Lenčin) vlast,příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 90,6 %
Evini (Evin) vlast,příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 90,6 %
Klářini (Klářin) vlast,příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 90,6 %
Lenčini (lenčin) vlast,příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 90,6 %
Hagridi (Hagrid) vlast,podst.jm, mn.č,,5p; 90,6 %
Patričci (Patriček) vlast,podst.jm, mn.č,,5p; 90,6 %
kupující (kupující) podst.jm, jedn.č,,1p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
diskutující (diskutující) podst.jm, jedn.č,,1p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
nepracující (nepracující) podst.jm, jedn.č,,1p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
předsedající (předsedající) podst.jm, jedn.č,,1p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
Brazilci (Brazilec) vlast,podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 90,6 %
stávkující (stávkující) podst.jm, jedn.č,,1p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
místodržící (místodržící) podst.jm, jedn.č,,1p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
nebydlící (nebydlící) podst.jm, jedn.č,,1p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
Jožini (Jožin) vlast,podst.jm, mn.č,,1p; 90,6 %
Fénixích (Fénix) vlast,podst.jm, mn.č,,6p; 90,6 %
Františci (František) vlast,podst.jm, mn.č,,1p|5p; 90,6 %
nemající (nemající) podst.jm, jedn.č,,1p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
Botiči (Botič) vlast,podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; 90,6 %
zmizík (zmizík) podst.jm, jedn.č,muž.n,1p|4p; 90,6 %
uspíším (uspíšit) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 90,6 %
pospíším (pospíšit) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 90,6 %
lící (lícit) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 90,6 %
lící (lícet) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 90,6 %
afinníí (afinní) příd.jm, 1st,jedn.č,žen,7p; 90,6 %
hlasující (hlasující) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
cestující (cestující) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
nevěřící (nevěřící) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
Chrudimi (Chrudim) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,2p|3p|5p|6p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 90,6 %
lžící (lžíce) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 90,6 %
přednášející (přednášející) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
účinkující (účinkující) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
plící (plíce) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 90,6 %
spolucestující (spolucestující) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
soutěžící (soutěžící) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
přísedící (přísedící) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
zkoušející (zkoušející) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
studující (studující) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
nastávající (nastávající) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
svící (svíce) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 90,6 %
pracující (pracující) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
lící (líc) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 90,6 %
spolubydlící (spolubydlící) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
Sibiři (Sibiř) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; 90,6 %
umírající (umírající) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
pící (píce) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 90,6 %
pěstující (pěstující) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
odeznívající (odeznívající) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
deklarující (deklarující) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
zasychající (zasychající) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
odchylující (odchylující) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
vytáčející (vytáčející) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
svazující (svazující) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
broukající (broukající) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
  Dalších 1798 podobných slov agregováno. 90,6 %
blikající (blikající) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
soukající (soukající) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
potloukající (potloukající) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
nepřející (nepřející) příd.jm, neg,1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; neg,1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; neg,1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; neg,1st,jedn.č,,1p|5p; neg,1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
slabikující (slabikující) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
pilotující (pilotující) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
plesnivějící (plesnivějící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
posuzující (posuzující) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,6 %
Haiti (Haiti) vlast,podst.jm, jedn.č,stř,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; mn.č,stř,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 90,6 %
Martini (martini) vlast,podst.jm, jedn.č,stř,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; mn.č,stř,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 90,6 %
lící (líce) podst.jm, mn.č,stř,2p; 90,6 %
Tahiti (Tahiti) vlast,podst.jm, jedn.č,stř,1p; 90,6 %
neuspíšit (neuspíšit) slov, neurč.zp,neg,dok; 90,6 %
spíšit (spíšit) slov, neurč.zp,nedok; 90,6 %
křísíc (křísit) slov, přech.př,jedn.č,stř,nedok; přech.př,jedn.č,žen,nedok; 90,5 %
mísíc (mísit) slov, přech.př,jedn.č,stř,nedok; přech.př,jedn.č,žen,nedok; 90,5 %
sklízím (sklízet) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 90,5 %
nenabízím (nenabízet) slov, přít,neg,1os,jedn.č,nedok; 90,5 %
neodklízím (neodklízet) slov, přít,neg,1os,jedn.č,nedok; 90,5 %
nepoklízím (nepoklízet) slov, přít,neg,1os,jedn.č,nedok; 90,5 %
neuklízím (neuklízet) slov, přít,neg,1os,jedn.č,nedok; 90,5 %
nepodbízím (nepodbízet) slov, přít,neg,1os,jedn.č,nedok; 90,5 %
nevyklízím (nevyklízet) slov, přít,neg,1os,jedn.č,nedok; 90,5 %
nepobízím (nepobízet) slov, přít,neg,1os,jedn.č,nedok; 90,5 %
nevybízím (nevybízet) slov, přít,neg,1os,jedn.č,nedok; 90,5 %
sklízím (sklíze) podst.jm, mn.č,žen,3p; 90,5 %
přízím (příz) podst.jm, mn.č,žen,3p; 90,5 %
přízím (příze) podst.jm, mn.č,žen,3p; 90,5 %
škodívši (škodit) slov, přech.min,jedn.č,žen,nedok; 90,4 %
třasprdlíci (třasprdlík) vulg,podst.jm, mn.č,,1p; 90,4 %
sýci (sýc) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 90,4 %
zbrojíři (zbrojíř) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 90,4 %
tatínci (tatínek) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 90,4 %
pasíři (pasíř) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,5p|7p; 90,4 %
blázínci (blázínek) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 90,4 %
válími (válí) podst.jm, mn.č,,7p; 90,4 %
človíčci (človíček) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 90,4 %
  Dalších 61 podobných slov agregováno. 90,4 %
smírčími (smírčí) podst.jm, mn.č,,7p; 90,4 %
pavlíni (pavlín) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 90,4 %
vodníčci (vodníček) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 90,4 %
vojíni (vojín) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 90,4 %
andílci (andílek) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 90,4 %
ostříži (ostříž) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 90,4 %
upíři (upír) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 90,4 %
delfíni (delfín) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 90,4 %
vyřízni (vyříznout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 90,4 %
usídli (usídlit) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 90,4 %
neřízni (neříznout) slov, rozk,neg,2os,jedn.č,dok; 90,4 %
rozštípni (rozštípnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 90,4 %
obstříkni (obstříknout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 90,4 %
uštípni (uštípnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 90,4 %
dopídi (dopídit) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 90,4 %
nepřízni (nepříznit) slov, rozk,neg,2os,jedn.č,nedok; 90,4 %
  Dalších 48 podobných slov agregováno. 90,4 %
přičísni (přičísnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 90,4 %
namítni (namítnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 90,4 %
nařízni (naříznout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 90,4 %
olízni (olíznout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 90,4 %
nabídni (nabídnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 90,4 %
obtíži (obtížit) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 90,4 %
uřízni (uříznout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 90,4 %
přehlídni (přehlídnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 90,4 %
lehčími (lehký) příd.jm, 2st,mn.č,muž.n,7p; 2st,mn.č,,7p; 90,4 %
hezčími (hezký) příd.jm, 2st,mn.č,muž.n,7p; 2st,mn.č,,7p; 90,4 %
vějíři (vějíř) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 90,4 %
pilíři (pilíř) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 90,4 %
hmoždíři (hmoždíř) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 90,4 %
milíři (milíř) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 90,4 %
talíři (talíř) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 90,4 %
halíři (haléř) Cimr,podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 90,4 %
mincíři (mincíř) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,1p|5p|7p; 90,4 %
moždíři (moždíř) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; 90,4 %
pancíři (pancíř) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 90,4 %
paklíči (paklíč) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 90,4 %
rozštípli (rozštípnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
prořídli (prořídnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
uřízli (uříznout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
odchlípli (odchlípnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
odřízli (odříznout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
přeřízli (přeříznout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
vybídli (vybídnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
zajíkli (zajíknout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
namítli (namítnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
pobídli (pobídnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
prořízli (proříznout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
ušklíbli (ušklíbnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
neřízli (neříznout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 90,4 %
popíchli (popíchnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
neštípli (neštípnout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 90,4 %
vylíhli (vylíhnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
propíchli (propíchnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
přeštípli (přeštípnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
podřízli (podříznout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
seřízli (seříznout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
uvízli (uvíznout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
dořízli (doříznout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
nařízli (naříznout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
uštípli (uštípnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
nezdřímli (nezdřímnout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 90,4 %
rozčísli (rozčísnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
olízli (olíznout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
přičísli (přičísnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
zařízli (zaříznout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
sestříhli (sestříhnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
odmítli (odmítnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
nabídli (nabídnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
připíchli (připíchnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
vyřízli (vyříznout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
obstříkli (obstříknout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
zamítli (zamítnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
vypíchli (vypíchnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
vyčísli (vyčísnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
naštípli (naštípnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
přiřízli (přiříznout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
promítli (promítnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
přehlídli (přehlídnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
napíchli (napíchnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
omítli (omítnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
rozřízli (rozříznout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
přestříhli (přestříhnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 90,4 %
olíži (olízat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 90,4 %
radními (radní) podst.jm, mn.č,žen,7p; mn.č,,7p; 90,4 %
biblími (biblí) podst.jm, mn.č,žen,7p; 90,4 %
svatbími (svatbí) podst.jm, mn.č,žen,7p; 90,4 %
předsíni (předsíň) podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; 90,4 %
paními (paní) podst.jm, mn.č,žen,7p; 90,4 %
sankcími (sankcí) podst.jm, mn.č,žen,7p; 90,4 %
nepřízni (nepřízeň) podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; 90,4 %
vrchními (vrchní) podst.jm, mn.č,žen,7p; mn.č,,7p; 90,4 %
ranními (ranní) podst.jm, mn.č,žen,7p; 90,4 %
třídními (třídní) podst.jm, mn.č,žen,7p; mn.č,,7p; 90,4 %
rašplími (rašplí) podst.jm, mn.č,žen,7p; 90,4 %
sekcími (sekcí) podst.jm, mn.č,žen,7p; 90,4 %
beztíži (beztíže) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 90,4 %
berními (berní) podst.jm, mn.č,žen,7p; mn.č,,7p; 90,4 %
potíži (potíž) podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; 90,4 %
mluvčími (mluvčí) podst.jm, mn.č,žen,7p; mn.č,,7p; 90,4 %
obtíži (obtíž) podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; 90,4 %
sudími (sudí) podst.jm, mn.č,žen,7p; mn.č,,7p; 90,4 %
prožíti (prožít) slov, neurč.zp,dok; 90,4 %
nalíti (nalít) slov, neurč.zp,dok|obouvid; 90,4 %
vylíti (vylít) slov, neurč.zp,dok; 90,4 %
ubíti (ubít) slov, neurč.zp,dok; 90,4 %
odníti (odnít) slov, neurč.zp,dok; 90,4 %
proplíti (proplít) slov, neurč.zp,dok; 90,4 %
vejíti (vejít) slov, neurč.zp,dok; 90,4 %
ulpíti (ulpít) slov, neurč.zp,dok; 90,4 %
  Dalších 175 podobných slov agregováno. 90,4 %
přižíti (přižít) slov, neurč.zp,dok; 90,4 %
napíti (napít) slov, neurč.zp,dok|obouvid; 90,4 %
pozříti (pozřít) slov, neurč.zp,dok; 90,4 %
uplíti (uplít) slov, neurč.zp,dok; 90,4 %
požíti (požít) slov, neurč.zp,dok; 90,4 %
dožíti (dožít) slov, neurč.zp,dok; 90,4 %
umlíti (umlít) slov, neurč.zp,dok; 90,4 %
podjíti (podjít) slov, neurč.zp,dok; 90,4 %
prvními (první) čísl, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 90,4 %
třetími (třetí) čísl, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 90,4 %
trojími (trojí) čísl, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 90,4 %
dvojími (dvojí) čísl, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 90,4 %
ničími (ničí) zájm, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 90,4 %
jejími (její) zájm, 3os,mn.č,stř,7p; 3os,mn.č,žen,7p; 3os,mn.č,muž.n,7p; 3os,mn.č,,7p; 90,4 %
něčími (něčí) zájm, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 90,4 %
kdečími (kdečí) zájm, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 90,4 %
lecčími (lecčí) zájm, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 90,4 %
vosími (vosí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 90,4 %
plaššími (plachý) příd.jm, 2st,mn.č,stř,7p; 2st,mn.č,žen,7p; 2st,mn.č,muž.n,7p; 2st,mn.č,,7p; 90,4 %
dnešními (dnešní) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 90,4 %
knižními (knižní) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 90,4 %
vraními (vraní) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 90,4 %
dílčími (dílčí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 90,4 %
mělčími (mělký) příd.jm, 2st,mn.č,stř,7p; 2st,mn.č,žen,7p; 2st,mn.č,muž.n,7p; 2st,mn.č,,7p; 90,4 %
pístními (pístní) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 90,4 %
Nalezeno 2758 rýmů (+37780 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Nové hledání

 

TOPlist