Eekejte, analyzuji...
Preference potlač. nepref.norm.pref.
gramat.odlišnost
Cimrmanovy rýmy
vlastní jména
knižní a archaismy
nespisovná slova
vulgarismy
Agregace
Zobrazovánížádnélemaeeskylatin.
gramat.kategorie
stránkování ř./str.

Veršovací slovník

Hedat rýmy na slovo
vyplavaly (vyplavat) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok;
Nalezeno 2619 rýmů (+21834 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
odvary (odvar) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 97,5 %
kapary (kapary) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 97,5 %
útvary (útvar) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 97,5 %
almary (almara) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 97,5 %
nešvary (nešvara) podst.jm, jedn.č,žen,2p; jedn.č,,2p|4p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,4p|7p; 97,5 %
sahary (sahara) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 97,5 %
fujary (fujara) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 97,5 %
kytary (kytara) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 97,5 %
rozmary (rozmara) podst.jm, jedn.č,žen,2p; jedn.č,,2p|4p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,4p|7p; 97,5 %
nezdary (nezdara) podst.jm, jedn.č,žen,2p; jedn.č,,2p|4p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,4p|7p; 97,5 %
nevyzrály (nevyzrálý) nesp,příd.jm, neg,1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,,1p|4p|5p; 97,5 %
nedozrály (nedozrálý) nesp,příd.jm, neg,1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,,1p|4p|5p; 97,5 %
neroztály (neroztálý) nesp,příd.jm, neg,1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,,1p|4p|5p; 97,5 %
pookřály (pookřálý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 97,5 %
rozesmály (rozesmálý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 97,5 %
rozevlály (rozevlálý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 97,5 %
nenadály (nenadálý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 97,5 %
neustály (neustálý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 97,5 %
přihřály (přihřát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,4 %
usmály (usmát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,4 %
navály (navát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,4 %
uzrály (uzrát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,4 %
přihrály (přihrát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,4 %
uhřály (uhřát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,4 %
nazrály (nazrát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,4 %
přestály (přestát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,4 %
  Dalších 48 podobných slov agregováno. 97,4 %
přezrály (přezrát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,4 %
obstály (obstát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,4 %
zasmály (zasmát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,4 %
dozrály (dozrát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,4 %
prohrály (prohrát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,4 %
nesmály (nesmát) slov, příč.min,neg,mn.č,žen,nedok; příč.min,neg,mn.č,muž.n,nedok; 97,4 %
dopřály (dopřát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,4 %
zavlály (zavlát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,4 %
ary (ara) podst.jm, jedn.č,,2p|4p; mn.č,,4p|7p; 97,3 %
cary (car) podst.jm, mn.č,,4p|7p; 97,3 %
bengály (bengál) vulg,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 97,3 %
ary (ar) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 97,3 %
virvály (virvál) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 97,3 %
tvary (tvar) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 97,3 %
jary (jar) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 97,3 %
dary (dar) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 97,3 %
krpály (krpál) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 97,3 %
škrpály (škrpál) vulg,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 97,3 %
vary (var) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 97,3 %
kary (kar) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 97,3 %
bary (bar) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 97,3 %
pary (para) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 97,3 %
fary (fara) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 97,3 %
kary (kara) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 97,3 %
nestály (nestálý) nesp,příd.jm, neg,1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,,1p|4p|5p; 97,3 %
roztály (roztálý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 97,3 %
přestály (přestálý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 97,3 %
nazrály (nazrálý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 97,3 %
dozrály (dozrálý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 97,3 %
přezrály (přezrálý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 97,3 %
jary (jaro) podst.jm, mn.č,stř,7p; 97,3 %
klály (klát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
hrály (hrát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
svály (svát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,2 %
plály (plát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
stály (stát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
vsály (vsát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,2 %
rzály (rzát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
vzplály (vzplát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,2 %
bály (bát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
kály (kát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
lály (lát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
ržály (ržát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
dály (dít) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok|obouvid; 97,2 %
smály (smát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
hřály (hřát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
zdály (zdát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
přály (přát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
splály (splát) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 97,2 %
sály (sát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
vlály (vlát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
vály (vát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
tály (tát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
zrály (zrát) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 97,2 %
Paraguay (Paraguay) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,1p|4p; 97,1 %
Uruguay (Uruguay) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,1p|4p; 97,1 %
stály (stálý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 97,1 %
šestnácteráy (šestnácterák) podst.jm, mn.č,,4p; 96,9 %
pozůstalých (pozůstalý) podst.jm, mn.č,,2p|6p; 96,8 %
ukázalých (ukázalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
zkrachovalých (zkrachovalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
okázalých (okázalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
pozůstalých (pozůstalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
rozespalých (rozespalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
uchovalých (uchovalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
opadalých (opadalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
nevyspalých (nevyspalý) příd.jm, neg,1st,mn.č,stř,2p|6p; neg,1st,mn.č,žen,2p|6p; neg,1st,mn.č,muž.n,2p|6p; neg,1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
nabobtnalých (nabobtnalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
zaostalých (zaostalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
nedokonalých (nedokonalý) příd.jm, neg,1st,mn.č,stř,2p|6p; neg,1st,mn.č,žen,2p|6p; neg,1st,mn.č,muž.n,2p|6p; neg,1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
vymetalých (vymetalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
zastaralých (zastaralý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
vytrvalých (vytrvalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
neurvalých (neurvalý) příd.jm, neg,1st,mn.č,stř,2p|6p; neg,1st,mn.č,žen,2p|6p; neg,1st,mn.č,muž.n,2p|6p; neg,1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
přistěhovalých (přistěhovalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
namodralých (namodralý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
nazelenalých (nazelenalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
setrvalých (setrvalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
provětralých (provětralý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
vystěhovalých (vystěhovalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
neskonalých (neskonalý) příd.jm, neg,1st,mn.č,stř,2p|6p; neg,1st,mn.č,žen,2p|6p; neg,1st,mn.č,muž.n,2p|6p; neg,1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
začernalých (začernalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
odpočalých (odpočalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
zachovalých (zachovalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
popraskalých (popraskalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
dokonalých (dokonalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
nebývalých (nebývalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p; neg,1st,mn.č,stř,2p; 1st,mn.č,stř,6p; neg,1st,mn.č,stř,6p; 1st,mn.č,žen,2p; neg,1st,mn.č,žen,2p; 1st,mn.č,žen,6p; neg,1st,mn.č,žen,6p; 1st,mn.č,muž.n,2p; neg,1st,mn.č,muž.n,2p; 1st,mn.č,muž.n,6p; neg,1st,mn.č,muž.n,6p; 1st,mn.č,,2p; neg,1st,mn.č,,2p; 1st,mn.č,,6p; neg,1st,mn.č,,6p; 96,8 %
přicestovalých (přicestovalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
oprýskalých (oprýskalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
okoralých (okoralý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
vychytralých (vychytralý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
neokázalých (neokázalý) příd.jm, neg,1st,mn.č,stř,2p|6p; neg,1st,mn.č,žen,2p|6p; neg,1st,mn.č,muž.n,2p|6p; neg,1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
načervenalých (načervenalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
obstaralých (obstaralý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
urovnalých (urovnalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,8 %
Caesary (Cézar) Cimr,vlast,podst.jm, mn.č,,4p|7p; 96,7 %
Lomikary (Lomikar) vlast,podst.jm, mn.č,,4p|7p; 96,7 %
Meotary (Meotar) vlast,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,7 %
Gibraltary (Gibraltar) vlast,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,7 %
trvalých (trvalá) podst.jm, mn.č,žen,2p|6p; 96,6 %
bývalých (bývalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
troufalých (troufalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
nastalých (nastalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
spadalých (spadalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
srovnalých (srovnalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
povstalých (povstalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
zchátralých (zchátralý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
urvalých (urvalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
zvětralých (zvětralý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
nemalých (nemalý) příd.jm, neg,1st,mn.č,stř,2p|6p; neg,1st,mn.č,žen,2p|6p; neg,1st,mn.č,muž.n,2p|6p; neg,1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
dospalých (dospalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
zoufalých (zoufalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
zhýralých (zhýralý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
trvalých (trvalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
sinalých (sinalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
pramalých (pramalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
ustalých (ustalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
pomalých (pomalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
neznalých (neznalý) příd.jm, neg,1st,mn.č,stř,2p|6p; neg,1st,mn.č,žen,2p|6p; neg,1st,mn.č,muž.n,2p|6p; neg,1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
skonalých (skonalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
nekalých (nekalý) příd.jm, neg,1st,mn.č,stř,2p|6p; neg,1st,mn.č,žen,2p|6p; neg,1st,mn.č,muž.n,2p|6p; neg,1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
nezralých (nezralý) příd.jm, neg,1st,mn.č,stř,2p|6p; neg,1st,mn.č,žen,2p|6p; neg,1st,mn.č,muž.n,2p|6p; neg,1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
nedbalých (nedbalý) příd.jm, neg,1st,mn.č,stř,2p|6p; neg,1st,mn.č,žen,2p|6p; neg,1st,mn.č,muž.n,2p|6p; neg,1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
uznalých (uznalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
zčernalých (zčernalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
uspalých (uspalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
ospalých (ospalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,6 %
Tatary (Tatar) vlast,podst.jm, mn.č,,4p|7p; 96,5 %
Cézary (Cézar) vlast,podst.jm, mn.č,,4p|7p; 96,5 %
Švýcary (švýcar) vlast,podst.jm, mn.č,,4p|7p; 96,5 %
Avary (Avar) vlast,podst.jm, mn.č,,4p|7p; 96,5 %
Bulhary (Bulhar) vlast,podst.jm, mn.č,,4p|7p; 96,5 %
Maďary (Maďar) vlast,podst.jm, mn.č,,4p|7p; 96,5 %
Švýcary (Švýcar) vlast,podst.jm, mn.č,,4p|7p; 96,5 %
Budvary (Budvar) vlast,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,5 %
Dakary (Dakar) vlast,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,5 %
Maďary (maďar) vlast,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,5 %
Švýcary (Švýcary) vlast,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,5 %
Tatary (tatar) vlast,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; mn.č,,4p|7p; 96,5 %
Ankary (Ankara) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,5 %
Tamary (Tamara) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,2p|2p; mn.č,žen,1p|1p|4p|4p|5p|5p; 96,5 %
Sahary (Sahara) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,5 %
Sahary (sahara) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,5 %
Dagmary (Dagmara) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,5 %
Dagmary (Dagmar) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,5 %
pohlaváry (pohlavár) podst.jm, mn.č,,4p|7p; 96,4 %
dromedáry (dromedár) podst.jm, mn.č,,4p|7p; 96,4 %
jaguáry (jaguár) podst.jm, mn.č,,4p|7p; 96,4 %
kaviáry (kaviár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,4 %
pisoáry (pisoár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,4 %
kuloáry (kuloár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,4 %
repertoáry (repertoár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,4 %
rezervoáry (rezervoár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,4 %
budoáry (budoár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,4 %
memoáry (memoáry) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,4 %
okuláry (okulár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,4 %
okuláry (okuláry) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,4 %
kapiláry (kapilára) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,4 %
motokáry (motokára) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,4 %
malých (malý) podst.jm, mn.č,,2p|6p; 96,4 %
malých (malé) podst.jm, mn.č,žen,2p|6p; 96,4 %
malých (malá) podst.jm, mn.č,žen,2p|6p; 96,4 %
kalých (kalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,4 %
znalých (znalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,4 %
stalých (stalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,4 %
vstalých (vstalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,4 %
dbalých (dbalý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,4 %
zralých (zralý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,4 %
malých (malý) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 96,4 %
Vary (var) vlast,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,3 %
Vary (Vary) vlast,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,3 %
fanfáry (fanfár) podst.jm, mn.č,,4p|7p; 96,2 %
komáry (komár) podst.jm, mn.č,,4p|7p; 96,2 %
notáry (notár) podst.jm, mn.č,,4p|7p; 96,2 %
taláry (talár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,2 %
kočáry (kočár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,2 %
hangáry (hangár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,2 %
stožáry (stožár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,2 %
kanáry (kanár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; mn.č,,4p|7p; 96,2 %
požáry (požár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,2 %
denáry (denár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,2 %
poháry (pohár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,2 %
požáry (požáry) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,2 %
skaláry (skalár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,2 %
bulváry (bulvár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,2 %
nesváry (nesvár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,2 %
skaláry (skalára) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,2 %
fanfáry (fanfára) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,2 %
fanfáry (fanfárum) podst.jm, mn.č,stř,7p; 96,2 %
čáry (čár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,0 %
škváry (škvár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|1p|4p|4p|5p|5p|7p|7p; 96,0 %
káry (káry) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,0 %
páry (pár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,0 %
sváry (svár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,0 %
spáry (spár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 96,0 %
cáry (cár) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; mn.č,,4p|7p; 96,0 %
stáry (stár) příd.jm, 1st,mn.č,žen,1p|4p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p; 1st,mn.č,,4p; 96,0 %
káry (kára) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,0 %
škáry (škára) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,0 %
čáry (čára) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,0 %
spáry (spára) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,0 %
páry (pára) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,0 %
čáry (čáry) podst.jm, mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,0 %
máry (máry) podst.jm, mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,0 %
škváry (škvára) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 96,0 %
káry (káro) podst.jm, mn.č,stř,7p; 96,0 %
okázalý (okázalý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,2p|3p|6p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 96,0 %
neokázalý (neokázalý) nesp,příd.jm, neg,1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; neg,1st,jedn.č,žen,2p|3p|6p; neg,1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; neg,1st,jedn.č,,1p|5p; neg,1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,,1p|4p|5p; 96,0 %
přistěhovalý (přistěhovalý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,2p|3p|6p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 96,0 %
pozůstalý (pozůstalý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,2p|3p|6p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 96,0 %
nazelenalý (nazelenalý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,2p|3p|6p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 96,0 %
opadalý (opadalý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,2p|3p|6p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 96,0 %
rozespalý (rozespalý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,2p|3p|6p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 96,0 %
Nalezeno 2619 rýmů (+21834 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Nové hledání

 

TOPlist