Eekejte, analyzuji...
Preference potlač. nepref.norm.pref.
gramat.odlišnost
Cimrmanovy rýmy
vlastní jména
knižní a archaismy
nespisovná slova
vulgarismy
Agregace
Zobrazovánížádnélemaeeskylatin.
gramat.kategorie
stránkování ř./str.

Veršovací slovník

Hedat rýmy na slovo
vyplavaly (vyplavat) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok;
Nalezeno 2617 rýmů (+21825 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
bimbasy (bimbas) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|7p; 89,5 %
maglajzy (maglajz) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,5 %
šufany (šufan) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,5 %
marasty (marast) vulg,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,5 %
ospalky (ospalek) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,5 %
sajrajty (sajrajt) vulg,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,5 %
maňasy (maňas) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,5 %
ukřižovali (ukřižovat) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,5 %
potrhali (potrhat) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,5 %
propadávali (propadávat) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,5 %
shromažďovali (shromažďovat) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,5 %
zaranžovali (zaranžovat) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,5 %
přelakovali (přelakovat) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,5 %
dohledali (dohledat) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,5 %
nebodali (nebůst) slov, příč.min,neg,mn.č,,nedok; 89,5 %
  Dalších 5347 podobných slov agregováno. 89,5 %
meditovali (meditovat) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,5 %
rozšroubovali (rozšroubovat) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,5 %
nepředepisovali (nepředepisovat) slov, příč.min,neg,mn.č,,nedok; 89,5 %
nenabrali (nenabrat) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 89,5 %
potýkali (potýkat) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,5 %
pilotovali (pilotovat) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,5 %
nevyhazovali (nevyhazovat) slov, příč.min,neg,mn.č,,nedok; 89,5 %
zvyšovali (zvyšovat) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,5 %
řachandy (řachanda) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,5 %
feťačky (feťačka) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,5 %
brutvanky (brutvanka) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,5 %
kapačky (kapačka) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,5 %
bouchačky (bouchačka) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,5 %
lecjaky (lecjaký) nesp,zájm, jedn.č,stř,1p|4p; mn.č,stř,1p|4p; mn.č,žen,1p|4p; mn.č,muž.n,1p|4p; mn.č,,1p|4p; 89,5 %
kdejaky (kdejaký) nesp,zájm, jedn.č,stř,1p|4p; mn.č,stř,1p|4p; mn.č,žen,1p|4p; mn.č,muž.n,1p|4p; mn.č,,1p|4p; 89,5 %
nějaky (nějaký) nesp,zájm, jedn.č,stř,1p|4p; mn.č,stř,1p|4p; mn.č,žen,1p|4p; mn.č,muž.n,1p|4p; mn.č,,1p|4p; 89,5 %
předplatny (předplatný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
kukany (kukaný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
krvavy (krvavý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
bezbarvy (bezbarvý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
sekany (sekaný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
kňouravy (kňouravý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
sežrany (sežraný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
hlídany (hlídaný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
  Dalších 372 podobných slov agregováno. 89,5 %
spínany (spínaný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
píchavy (píchavý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
chraplavy (chraplavý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
mosazny (mosazný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
důkladny (důkladný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
přepjaty (přepjatý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
pozvany (pozvaný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
prohnany (prohnaný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,5 %
hovady (hovado) vulg,podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,5 %
ďoučaty (ďouče) nesp,podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,5 %
šuplaty (šuple) nesp,podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,5 %
čuňaty (čuně) vulg,podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,5 %
kladly (klást) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 89,5 %
hasly (hasnout) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 89,5 %
chřadly (chřadnout) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 89,5 %
nařkly (nařknout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
našly (najít) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
zatly (zatnout) Cimr,slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
nadchly (nadchnout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
zvadly (zvadnout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
vpadly (vpadnout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
tmavly (tmavnout) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 89,5 %
zamkly (zamknout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
klaply (klapnout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
praskly (prasknout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
načtly (načíst) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
mlaskly (mlasknout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
draply (drapnout) slov, příč.min,mn.č,žen; příč.min,mn.č,muž.n; 89,5 %
vadly (vadnout) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 89,5 %
chňaply (chňapnout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
zašly (zajít) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
zatkly (zatknout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
chladly (chladnout) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 89,5 %
kradly (krást) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 89,5 %
padly (padnout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok|nedok; příč.min,mn.č,muž.n,dok|nedok; 89,5 %
zalkly (zalknout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
vkladly (vklást) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
sklaply (sklapnout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok|dok; 89,5 %
splaskly (splasknout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
prahly (prahnout) slov, příč.min,mn.č,žen,nedok; příč.min,mn.č,muž.n,nedok; 89,5 %
spadly (spadnout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
zhasly (zhasnout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
cvakly (cvaknout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
chvatly (chvatnout) slov, příč.min,mn.č,žen,dok; příč.min,mn.č,muž.n,dok; 89,5 %
renovovány (renovovat) slov, příč.trp,mn.č,žen,obouvid; příč.trp,mn.č,muž.n,obouvid; 89,4 %
přehlasovány (přehlasovat) slov, příč.trp,mn.č,žen,obouvid; příč.trp,mn.č,muž.n,obouvid; 89,4 %
oplakány (oplakat) slov, příč.trp,mn.č,žen,dok; příč.trp,mn.č,muž.n,dok; 89,4 %
podstupovány (podstupovat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,4 %
ořezávány (ořezávat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,4 %
varovány (varovat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,4 %
zpracovávány (zpracovávat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,4 %
přikrývány (přikrývat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,4 %
  Dalších 2421 podobných slov agregováno. 89,4 %
vynechávány (vynechávat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,4 %
seskupovány (seskupovat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,4 %
zachovávány (zachovávat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,4 %
opakovány (opakovat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,4 %
vyhýbány (vyhýbat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,4 %
burcovány (burcovat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,4 %
provrtány (provrtat) slov, příč.trp,mn.č,žen,dok; příč.trp,mn.č,muž.n,dok; 89,4 %
křečkovány (křečkovat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,4 %
trably (trable) nesp,podst.jm, mn.č,rodin,7p; 89,3 %
pajdy (pajda) vulg,podst.jm, jedn.č,,2p|2p; mn.č,,1p|4p|5p|7p; 89,3 %
šamstry (šamstr) nesp,podst.jm, mn.č,,4p|7p; 89,3 %
sraby (srab) vulg,podst.jm, mn.č,,4p|7p; 89,3 %
rajcy (rajc) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 89,3 %
štajfy (štajf) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,3 %
chlasty (chlast) vulg,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,3 %
štafly (štafl) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,3 %
lajky (lajk) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,3 %
hajzly (hajzl) vulg,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|7p; 89,3 %
šprajcy (šprajc) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 89,3 %
špajzy (špajz) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,3 %
pajšly (pajšl) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,3 %
šraňky (šraňk) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,3 %
handly (handl) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,3 %
klandry (klandr) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,3 %
pakly (pakl) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|7p; 89,3 %
vandry (vandr) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,3 %
bajky (bajk) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,3 %
šlaky (šlak) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,3 %
raply (rapl) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|7p; 89,3 %
placy (plac) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|7p; 89,3 %
saxy (sax) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,3 %
pajzly (pajzl) vulg,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 89,3 %
lákali (lákat) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,3 %
týrali (týrat) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,3 %
probrali (probrat) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,3 %
plavali (plavat) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,3 %
zaštkali (zaštkat) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,3 %
zastali (zastat) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,3 %
nažali (nažít) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,3 %
sežali (sežnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,3 %
  Dalších 743 podobných slov agregováno. 89,3 %
přistali (přistat) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,3 %
doznali (doznat) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,3 %
stepali (stepat) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,3 %
poddali (poddat) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,3 %
vyzvali (vyzvat) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,3 %
zmírali (zmírat) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,3 %
mačkali (mačkat) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,3 %
lísali (lísat) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,3 %
haxny (haxna) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p; 89,3 %
flašky (flaška) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,3 %
sajtny (sajtna) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,3 %
fajfky (fajfka) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,3 %
kačky (kačka) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,3 %
dardy (darda) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,3 %
pařby (pařba) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,3 %
fajky (fajka) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,3 %
lajny (lajna) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,3 %
srandy (sranda) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,3 %
sračky (sračka) vulg,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,3 %
kšandy (kšanda) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,3 %
haksny (haxna) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p; 89,3 %
škarpy (škarpa) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,3 %
šlajfky (šlajfka) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,3 %
kalby (kalba) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,3 %
trajdy (trajda) vulg,podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,3 %
samy (samý) nesp,zájm, jedn.č,stř,1p|4p; mn.č,stř,1p|4p; mn.č,žen,1p|4p; mn.č,muž.n,1p|4p; mn.č,,1p|4p; 89,3 %
jaky (jaký) nesp,zájm, jedn.č,stř,1p|4p; mn.č,stř,1p|4p; mn.č,žen,1p|4p; mn.č,muž.n,1p|4p; mn.č,,1p|4p; 89,3 %
každy (každý) nesp,zájm, jedn.č,stř,1p|4p; mn.č,stř,1p|4p; mn.č,žen,1p|4p; mn.č,muž.n,1p|4p; mn.č,,1p|4p; 89,3 %
kvapny (kvapný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,3 %
hlasy (hlasý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,3 %
parny (parný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,3 %
prany (praný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,3 %
sňaty (sňatý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,3 %
skladny (skladný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,3 %
klany (klaný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,3 %
slany (slaný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,3 %
  Dalších 90 podobných slov agregováno. 89,3 %
plachy (plachý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,4p; 89,3 %
statny (statný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,3 %
mlady (mladý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,3 %
hnany (hnaný) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,3 %
chrabry (chrabrý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,3 %
praskly (prasklý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,3 %
zdravy (zdravý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,3 %
pravy (pravý) nesp,příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 89,3 %
paky (pako) vulg,podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,3 %
ozvány (ozvat) slov, příč.trp,mn.č,žen,dok; příč.trp,mn.č,muž.n,dok; 89,2 %
nechány (nechat) slov, příč.trp,mn.č,žen,dok; příč.trp,mn.č,muž.n,dok; 89,2 %
chápány (chápat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,2 %
mokvány (mokvat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,2 %
splavány (splavat) slov, příč.trp,mn.č,žen,dok; příč.trp,mn.č,muž.n,dok; 89,2 %
sezdány (sezdát) slov, příč.trp,mn.č,žen,dok; příč.trp,mn.č,muž.n,dok; 89,2 %
hodlány (hodlat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,2 %
sežrány (sežrat) slov, příč.trp,mn.č,žen,dok; příč.trp,mn.č,muž.n,dok; 89,2 %
  Dalších 444 podobných slov agregováno. 89,2 %
jednány (jednat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,2 %
vsoukány (vsoukat) slov, příč.trp,mn.č,žen,dok; příč.trp,mn.č,muž.n,dok; 89,2 %
odváty (odvát) slov, příč.trp,mn.č,žen,dok; příč.trp,mn.č,muž.n,dok; 89,2 %
zklamány (zklamat) slov, příč.trp,mn.č,žen,dok; příč.trp,mn.č,muž.n,dok; 89,2 %
kapány (kapat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,2 %
udány (udát) slov, příč.trp,mn.č,žen,dok; příč.trp,mn.č,muž.n,dok; 89,2 %
lámány (lámat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,2 %
brblány (brblat) slov, příč.trp,mn.č,žen,nedok; příč.trp,mn.č,muž.n,nedok; 89,2 %
stlali (stlát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
sklali (sklát) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,1 %
vdali (vdát) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,1 %
rvali (rvát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
vstali (vstát) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,1 %
prali (prát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
drali (drát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
sťali (stnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,1 %
sťali (stít) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,1 %
brali (brát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
tkali (tkát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
znali (znát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
lhali (lhát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
rzali (rzát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
zvali (zvát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
vzali (vzít) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,1 %
skali (skát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
slali (slát) slov, příč.min,mn.č,,obouvid; 89,1 %
vzdali (vzdát) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,1 %
řvali (řvát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
dali (dát) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,1 %
dbali (dbát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
ptali (ptat) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
sprali (sprát) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,1 %
zdali (zdát) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,1 %
žrali (žrát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
štvali (štvát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
sňali (snít) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,1 %
ťali (tít) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,1 %
spali (spát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
hnali (hnát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
jali (jmout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,1 %
stali (stát) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,1 %
lkali (lkát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
štkali (štkát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
pjali (pnout) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
ptali (ptát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
cpali (cpát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
vprali (vprát) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,1 %
psali (psát) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,1 %
Nalezeno 2617 rýmů (+21825 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Nové hledání

 

TOPlist