Eekejte, analyzuji...
Preference potlač. nepref.norm.pref.
gramat.odlišnost
Cimrmanovy rýmy
vlastní jména
knižní a archaismy
nespisovná slova
vulgarismy
Agregace
Zobrazovánížádnélemaeeskylatin.
gramat.kategorie
stránkování ř./str.

Veršovací slovník

Hedat rýmy na slovo
vezmisi   Toto slovo ve slovníku zatím není. Považujete-li to za chybu, můžete je navrhnout k ručnímu zařazení.
Nalezeno 2758 rýmů (+37780 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
pístními (pístní) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 90,4 %
  Dalších 377 podobných slov agregováno. 90,4 %
rajčími (rajčí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,,7p; 90,4 %
celními (celní) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 90,4 %
hrošími (hroší) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 90,4 %
vodními (vodní) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 90,4 %
většími (veliký) příd.jm, 2st,mn.č,stř,7p; 2st,mn.č,žen,7p; 2st,mn.č,muž.n,7p; 2st,mn.č,,7p; 90,4 %
postními (postní) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 90,4 %
pstruzími (pstruzí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 90,4 %
vrabčími (vrabčí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 90,4 %
lpěními (lpění) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
sněními (snění) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
váními (vání) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
přeními (pření) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
mněními (mnění) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
hlavími (hlaví) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
mdleními (mdlení) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
spěními (spění) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
  Dalších 123 podobných slov agregováno. 90,4 %
bitími (bití) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
panstvími (panství) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
ostřími (ostří) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
mlžími (mlží) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
báními (bání) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
tenčími (tenčí) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
skleními (sklení) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
pěními (pění) podst.jm, mn.č,stř,7p; 90,4 %
desíti (deset) čísl, 2p|3p|6p|7p; 90,4 %
třicíti (třicet) čísl, 2p|3p|6p|7p; 90,4 %
devíti (devět) čísl, 2p|3p|6p|7p; 90,4 %
dvacíti (dvacet) čísl, 2p|3p|6p|7p; 90,4 %
neuslyší (neuslyšet) slov, přít,neg,3os,jedn.č,dok; přít,neg,3os,mn.č,dok; 90,3 %
neuslyší (neuslyšit) slov, přít,neg,3os,jedn.č,dok; přít,neg,3os,mn.č,dok; 90,3 %
slyší (slyšit) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 90,3 %
pýší (pýšit) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 90,3 %
nenavýší (nenavýšit) slov, přít,neg,3os,jedn.č,dok; přít,neg,3os,mn.č,dok; 90,3 %
zvýší (zvýšit) slov, přít,3os,jedn.č,dok; přít,3os,mn.č,dok; 90,3 %
slyší (slyšet) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 90,3 %
tovaryší (tovaryšit) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 90,3 %
nepřevýší (nepřevýšit) slov, přít,neg,3os,jedn.č,dok; přít,neg,3os,mn.č,dok; 90,3 %
nepovýší (nepovýšit) slov, přít,neg,3os,jedn.č,dok; přít,neg,3os,mn.č,dok; 90,3 %
nevyslyší (nevyslyšet) slov, přít,neg,3os,jedn.č,dok; přít,neg,3os,mn.č,dok; 90,3 %
výší (výšit) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 90,3 %
myší (myš) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 90,3 %
skrýší (skrýše) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 90,3 %
chýší (chýš) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 90,3 %
chýší (chýše) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 90,3 %
skrýší (skrýš) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 90,3 %
abatyší (abatyše) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 90,3 %
výší (výš) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 90,3 %
výší (výše) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 90,3 %
žabomyší (žabomyší) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,3 %
myší (myší) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 90,3 %
zvýší (zvýší) přísl, 1st; 90,3 %
miliích (milie) podst.jm, mn.č,rodin,6p; 90,3 %
míliích (milie) Cimr,podst.jm, mn.č,rodin,6p; 90,3 %
letnicích (letnice) podst.jm, mn.č,rodin,6p; 90,3 %
eticích (etik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
nešicích (nešika) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
dědicích (dědic) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
kriticích (kritik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
technicích (technik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
novicích (novic) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
Borisy (Boris) vlast,podst.jm, mn.č,,4p|7p; 90,3 %
prakticích (praktikus) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
cynicích (cynik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
géniích (génius) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
biřicích (biřic) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
šlechticích (šlechtic) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
chemicích (chemik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
Luisy (Luis) vlast,podst.jm, mn.č,,7p; 90,3 %
fyzicích (fyzikus) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
komplicích (komplic) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
papricích (paprika) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
klasicích (klasik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
lyricích (lyrik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
logicích (logik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
prakticích (praktik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
stoicích (stoik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
goticích (gotik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
fyzicích (fyzik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
logicích (logicus) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
mužicích (mužik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
klinicích (klinik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
mimicích (mimik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
takticích (taktik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
mesticích (mestic) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
klericích (klerik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
opticích (optik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
kuliích (kuli) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
laicích (laik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
staticích (statik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
graficích (grafik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
komicích (komik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
nunciích (nuncius) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
metricích (metrik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
tragicích (tragik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
medicích (medik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
panicích (panic) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
skepticích (skeptik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
maticích (matik) podst.jm, mn.č,,6p; 90,3 %
plasticích (plastik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; mn.č,,6p; 90,3 %
výcvicích (výcvik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
podnicích (podnik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
nácvicích (nácvik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
piknicích (piknik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
septicích (septik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
dostřicích (dostřik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
postřicích (postřik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
výkřicích (výkřik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
buticích (butik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
pokřicích (pokřik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
rádiích (rádius) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
fenicích (fenik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
únicích (únik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
průnicích (průnik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
Tetrisy (Tetris) vlast,podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 90,3 %
africích (afrik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
noniích (nonius) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; mn.č,,6p; 90,3 %
aspicích (aspik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,3 %
rojnicích (rojnice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
ložnicích (ložnice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
márnicích (márnice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
čtveřicích (čtveřice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
částicích (částice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
policích (police) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
kotvicích (kotvice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
chemiích (chemie) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
  Dalších 215 podobných slov agregováno. 90,3 %
lednicích (lednice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
chmelnicích (chmelnice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
učnicích (učnice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
nosnicích (nosnice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
celnicích (celnice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
vidlicích (vidlice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
střelnicích (střelnice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
prasnicích (prasnice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 90,3 %
hasicích (hasicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
mluvicích (mluvicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
mučicích (mučicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
ladicích (ladicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
řadicích (řadicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
brzdicích (brzdicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
krmicích (krmicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
chladicích (chladicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
kreslicích (kreslicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
mrazicích (mrazicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
lepicích (lepicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
babicích (babicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
školicích (školicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
cídicích (cídicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
těsnicích (těsnicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
měřicích (měřicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
kropicích (kropicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
lešticích (lešticí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
balicích (balicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
holicích (holicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
nešicích (nešicí) příd.jm, neg,1st,mn.č,stř,2p|6p; neg,1st,mn.č,žen,2p|6p; neg,1st,mn.č,muž.n,2p|6p; neg,1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
třídicích (třídicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
řídicích (řídicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
honicích (honicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
kypřicích (kypřicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
plnicích (plnicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
trávicích (trávicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
slídicích (slídicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
barvicích (barvicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
tavicích (tavicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
sušicích (sušicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
čisticích (čisticí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
dělicích (dělicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
bělicích (bělicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
půlicích (půlicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 90,3 %
rádiích (rádio) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
yttriích (yttrium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
morfiích (morfium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
erbiích (erbium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
opiích (opium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
stronciích (stroncium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
kadmiích (kadmium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
liliích (lilium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
pódiích (pódium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
holmiích (holmium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
rhodiích (rhodium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
osmiích (osmium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
héliích (hélium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
curiích (curium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
franciích (francium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
skandiích (skandium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
cesiích (cesium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
atriích (atrium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
médiích (médium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
prémiích (prémium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
rádiích (rádium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
studiích (studio) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
grémiích (grémium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
hafniích (hafnium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
indiích (indium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
stádiích (stádium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
studiích (studium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
fermiích (fermium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
rheniích (rhenium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
galiích (galium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
lithiích (lithium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 90,3 %
Irenini (Irenin) vlast,příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 90,0 %
Alenini (Alenin) vlast,příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 90,0 %
Moničini (Moničin) vlast,příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 90,0 %
Ukrajinci (Ukrajinec) vlast,podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 90,0 %
Mirci (Mirek) vlast,podst.jm, mn.č,,1p|5p; 90,0 %
Riki (Riki) vlast,podst.jm, jedn.č,,1p; 90,0 %
Pindi (Pinďa) vlast,podst.jm, jedn.č,,2p; 90,0 %
Argentinci (Argentinec) vlast,podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 90,0 %
Fini (Fin) vlast,podst.jm, mn.č,,1p|5p; 90,0 %
Briti (Brit) vlast,podst.jm, mn.č,,1p|5p; 90,0 %
Palestinci (Palestinec) vlast,podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 90,0 %
Třinci (Třinec) vlast,podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 90,0 %
nemísíš (nemísit) slov, přít,neg,2os,jedn.č,nedok; 90,0 %
promísíš (promísit) slov, přít,2os,jedn.č,dok; 90,0 %
spíším (spíšit) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 90,0 %
neuspíším (neuspíšit) slov, přít,neg,1os,jedn.č,dok; 90,0 %
Niki (Niki) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,1p; 90,0 %
říším (říše) podst.jm, mn.č,žen,3p; 90,0 %
číším (číše) podst.jm, mn.č,žen,3p; 90,0 %
Kiki (Kiki) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,1p; 90,0 %
říším (říš) podst.jm, mn.č,žen,3p; 90,0 %
číším (číš) podst.jm, mn.č,žen,3p; 90,0 %
tepiších (tepich) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,0 %
teřiších (teřich) nesp,podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 90,0 %
Libyi (Libye) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 90,0 %
jednorožčími (jednorožčí) příd.jm, 1st,mn.č,,7p; 89,8 %
přiblblějšími (přiblblý) příd.jm, 2st,mn.č,,7p; 89,8 %
nejneobhospodařovávanějšími (nejneobhospodařovávanější) příd.jm, 1st,mn.č,,7p; 89,8 %
mateřiními (mateřin) příd.jm, 1st,mn.č,,7p; 89,8 %
rozhodčími (rozhodčí) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
diskutujícími (diskutující) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
kupujícími (kupující) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
hříbci (hříbek) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
strojvedoucími (strojvedoucí) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
nemajícími (nemající) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
stávkujícími (stávkující) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
popravčími (popravčí) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
tonoucími (tonoucí) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
revírními (revírní) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
škarohlídi (škarohlíd) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
serafíni (serafín) podst.jm, mn.č,,1p; 89,8 %
náhončími (náhončí) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
kavalíři (kavalír) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
purkrabími (purkrabí) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
lvíčci (lvíček) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
kolemjdoucími (kolemjdoucí) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
námořníčci (námořníček) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
markrabími (markrabí) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
podivíni (podivín) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
Nalezeno 2758 rýmů (+37780 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Nové hledání

 

TOPlist