Eekejte, analyzuji...
Preference potlač. nepref.norm.pref.
gramat.odlišnost
Cimrmanovy rýmy
vlastní jména
knižní a archaismy
nespisovná slova
vulgarismy
Agregace
Zobrazovánížádnélemaeeskylatin.
gramat.kategorie
stránkování ř./str.

Veršovací slovník

Hedat rýmy na slovo
vezmisi   Toto slovo ve slovníku zatím není. Považujete-li to za chybu, můžete je navrhnout k ručnímu zařazení.
Nalezeno 2758 rýmů (+37780 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
popisy (popis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 91,3 %
předpisy (předpis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 91,3 %
převisy (převis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 91,3 %
nadpisy (nadpis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 91,3 %
nápisy (nápis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 91,3 %
lapisy (lapis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 91,3 %
výpisy (výpis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 91,3 %
opisy (opis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 91,3 %
zápisy (zápis) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; 91,3 %
souvisíš (souviset) slov, přít,2os,jedn.č,nedok; 91,3 %
tiším (tišit) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 91,3 %
neutiším (neutišit) slov, přít,neg,1os,jedn.č,dok; 91,3 %
liším (lišit) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 91,3 %
neodliším (neodlišit) slov, přít,neg,1os,jedn.č,dok; 91,3 %
závisíš (záviset) slov, přít,2os,jedn.č,nedok; 91,3 %
nerozliším (nerozlišit) slov, přít,neg,1os,jedn.č,dok; 91,3 %
nevisíš (neviset) slov, přít,neg,2os,jedn.č,nedok; 91,3 %
ztiším (ztišit) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 91,3 %
tiším (tiš) podst.jm, mn.č,žen,3p; 91,3 %
kulisy (kulisa) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 91,3 %
mikrofiším (mikrofiš) podst.jm, mn.č,žen,3p; 91,3 %
premisy (premisa) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 91,3 %
mantisy (mantisa) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 91,3 %
narcisy (narcisa) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 91,3 %
mniším (mniší) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 91,3 %
podnící (podnícet) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 91,2 %
roznící (roznícet) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 91,2 %
sloužící (sloužící) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
věřící (věřící) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
tisící (tisící) čísl, jedn.č,stř,1p|4p|5p; jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; jedn.č,,1p|5p; mn.č,stř,1p|4p|5p; mn.č,žen,1p|4p|5p; mn.č,muž.n,1p|4p|5p; mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
pářící (pářící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
tančící (tančící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
truchlící (truchlící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
pučící (pučící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
čistící (čistící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
sídlící (sídlící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
mrazící (mrazící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
spořící (spořící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
  Dalších 281 podobných slov agregováno. 91,2 %
třídící (třídící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
horlící (horlící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
platící (platící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
lišící (lišící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
šustící (šustící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
pýřící (pýřící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
trýznící (trýznící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
sloužící (sloužící) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,2 %
uspíšit (uspíšit) slov, neurč.zp,dok; 91,2 %
pospíšit (pospíšit) slov, neurč.zp,dok; 91,2 %
víších (vích) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 91,1 %
hříších (hřích) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 91,1 %
smíších (smích) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 91,1 %
číších (číše) podst.jm, mn.č,žen,6p; 91,1 %
říších (říš) podst.jm, mn.č,žen,6p; 91,1 %
číších (číš) podst.jm, mn.č,žen,6p; 91,1 %
říších (říše) podst.jm, mn.č,žen,6p; 91,1 %
pobízím (pobízet) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 91,1 %
vyklízím (vyklízet) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 91,1 %
poklízím (poklízet) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 91,1 %
vybízím (vybízet) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 91,1 %
podbízím (podbízet) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 91,1 %
odklízím (odklízet) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 91,1 %
nabízím (nabízet) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 91,1 %
nesklízím (nesklízet) slov, přít,neg,1os,jedn.č,nedok; 91,1 %
uklízím (uklízet) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 91,1 %
ošativši (ošatit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
dostínivši (dostínit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
oblevivši (oblevit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
pomyslivši (pomyslet) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
osladivši (osladit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
nahromadivši (nahromadit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
natrživši (natržit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
přesladivši (přesladit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
  Dalších 1417 podobných slov agregováno. 91,0 %
namířivši (namířit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
rozjevivši (rozjevit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
ukrojivši (ukrojit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
proteplivši (proteplit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
dorosivši (dorosit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
ojínivši (ojínit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
oplodivši (oplodit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
vymydlivši (vymydlit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,0 %
všickni (všecken) zájm, mn.č,,1p; 91,0 %
všicci (všecek) zájm, mn.č,,1p; 91,0 %
všichni (všechen) zájm, mn.č,,1p; 91,0 %
sbiti (sbit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
vliti (vlit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
stařenčini (stařenčin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,0 %
zneužiti (zneužit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
liti (lit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
jisti (jist) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
viti (vit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
pamětlivi (pamětliv) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
zbiti (zbit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
čiti (čit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
biti (bit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
podnapiti (podnapit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
mateřini (mateřin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,0 %
carevnini (carevnin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,0 %
milenčini (milenčin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,0 %
šiti (šit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
babiččini (babiččin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,0 %
milostivi (milostiv) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
manželčini (manželčin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,0 %
všiti (všit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
hereččini (hereččin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,0 %
královnini (královnin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,0 %
sviti (svit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
jaktěživi (jaktěživ) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
gazelini (gazelin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,0 %
maminčini (maminčin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,0 %
sliti (slit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
piti (pit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
princeznini (princeznin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,0 %
emigrantčini (emigrantčin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,0 %
vinni (vinen) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
prababiččini (prababiččin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,0 %
sžiti (sžit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
čisti (čist) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,0 %
pištci (pištec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
bijci (bijce) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
letopisci (letopisec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
prokuristi (prokurist) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
racionalisti (racionalist) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
dějepisci (dějepisec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
minci (mink) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
vicemistři (vicemistr) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
trilobiti (trilobit) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
nepoctivci (nepoctivec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
pitci (pitec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
favoriti (favorit) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
neplatiči (neplatič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
jednotlivci (jednotlivec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
invalidi (invalida) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
židi (žid) podst.jm, mn.č,,5p; 91,0 %
princi (princ) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
hermafroditi (hermafrodit) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
jasnovidci (jasnovidec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
ostrovidi (ostrovid) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
otužilci (otužilec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
cymbalisti (cimbalista) Cimr,podst.jm, mn.č,,5p; 91,0 %
pinči (pinč) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,5p|7p; 91,0 %
zeměpisci (zeměpisec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
flinci (flink) podst.jm, mn.č,,1p; 91,0 %
socialisti (socialist) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
pesimisti (pesimist) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
optimisti (optimist) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
mandarini (mandarin) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
transvestiti (transvestit) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
odvážlivci (odvážlivec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
assasini (asasín) Cimr,kniž,podst.jm, mn.č,,1p; 91,0 %
bijci (bijec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
dobrodinci (dobrodinec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
svišti (svišť) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
invalidi (invalid) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
ranhojiči (ranhojič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,7p; 91,0 %
cimbalisti (cimbalista) podst.jm, mn.č,,5p; 91,0 %
vysloužilci (vysloužilec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
bacilonosiči (bacilonosič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
lidmi (člověk) podst.jm, mn.č,,7p; 91,0 %
zeměměřiči (zeměměřič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
milci (milec) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|7p; 91,0 %
sateliti (satelit) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
bazilišci (bazilišek) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
konzervativci (konzervativec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
paraziti (parazit) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
opozdilci (opozdilec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
lidi (člověk) podst.jm, mn.č,,4p; 91,0 %
kreativci (kreativec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,5p|7p; 91,0 %
bitci (bitec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
pískomili (pískomil) podst.jm, mn.č,,5p; 91,0 %
provinilci (provinilec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
humoristi (humorist) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
mistři (mistr) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
nindži (nindža) podst.jm, jedn.č,,2p; mn.č,,4p|7p; 91,0 %
exministři (exministr) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,0 %
romanopisci (romanopisec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
prarodiči (prarodič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,7p; 91,0 %
pobloudilci (pobloudilec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,0 %
vliti (vlít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,0 %
zbiti (zbít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,0 %
šiti (šít) slov, příč.trp,mn.č,,nedok; 91,0 %
sviti (svít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,0 %
biti (bít) slov, příč.trp,mn.č,,nedok; 91,0 %
všiti (všít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,0 %
žiti (žít) slov, příč.trp,mn.č,,nedok; 91,0 %
sliti (slít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,0 %
viti (vít) slov, příč.trp,mn.č,,nedok; 91,0 %
podnapiti (podnapít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,0 %
liti (lít) slov, příč.trp,mn.č,,nedok; 91,0 %
čiti (čít) slov, příč.trp,mn.č,,nedok; 91,0 %
zneužiti (zneužít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,0 %
sbiti (sbít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,0 %
sžiti (sžít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,0 %
piti (pít) slov, příč.trp,mn.č,,nedok; 91,0 %
stihni (stihnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
plichti (plichtit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
pišti (pištět) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
nikni (niknout) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
finti (fintit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
zjihni (zjihnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
čisti (čistit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
přimkni (přimknout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
jitři (jitřit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
spikni (spiknout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
ztichni (ztichnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
lišči (liščit) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
zdvihni (zdvihnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
kmitni (kmitnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
přilni (přilnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
ukořisti (ukořistit) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
vnikni (vniknout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
klidni (klidnit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
všimni (všimnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
střihni (střihnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
plivni (plivnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
cinkni (cinknout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
připojisti (připojistit) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
přijmi (přijmout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
svitni (svitnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
mihni (mihnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
jihni (jihnout) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
silni (silnit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
připni (připnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
lichvi (lichvit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
lidšti (lidštit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
jiskři (jiskřit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
zklidni (zklidnit) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
přihni (přihnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
jisti (jistit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
stiskni (stisknout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
přizvi (přizvat) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
zjisti (zjistit) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
mžikni (mžiknout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
svišti (svištit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
křivdi (křivdit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
svisni (svisnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
přičti (přičíst) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
přišli (přislat) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
přispi (přispat) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
tiskni (tisknout) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
jizvi (jizvit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
křikni (křiknout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
švihni (švihnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
vtiskni (vtisknout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
zintenzivni (zintenzivnit) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
přivři (přivřít) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
přiřkni (přiřknout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,0 %
svišti (svištět) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 91,0 %
spotřebiči (spotřebič) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 91,0 %
sklivci (sklivec) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 91,0 %
skřipci (skřipec) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 91,0 %
Nalezeno 2758 rýmů (+37780 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Nové hledání

 

TOPlist