Eekejte, analyzuji...
Preference potlač. nepref.norm.pref.
gramat.odlišnost
Cimrmanovy rýmy
vlastní jména
knižní a archaismy
nespisovná slova
vulgarismy
Agregace
Zobrazovánížádnélemaeeskylatin.
gramat.kategorie
stránkování ř./str.

Veršovací slovník

Hedat rýmy na slovo
vezmisi   Toto slovo ve slovníku zatím není. Považujete-li to za chybu, můžete je navrhnout k ručnímu zařazení.
Nalezeno 2758 rýmů (+37780 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
vpiších (vpich) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 92,4 %
mikrofiších (mikrofiš) podst.jm, mn.č,žen,6p; mn.č,muž.n,6p; 92,4 %
mniších (mniší) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 92,4 %
vymizím (vymizet) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 92,3 %
odcizím (odcizit) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 92,3 %
nemizím (nemizet) slov, přít,neg,1os,jedn.č,nedok; 92,3 %
nezmizím (nezmizet) slov, přít,neg,1os,jedn.č,dok; 92,3 %
kolizím (kolize) podst.jm, mn.č,žen,3p; 92,3 %
divizím (divize) podst.jm, mn.č,žen,3p; 92,3 %
revizím (revize) podst.jm, mn.č,žen,3p; 92,3 %
provizím (provize) podst.jm, mn.č,žen,3p; 92,3 %
uspíšiv (uspíšit) slov, přech.min,jedn.č,muž.n,dok; přech.min,jedn.č,,dok; 92,3 %
pospíšiv (pospíšit) slov, přech.min,jedn.č,muž.n,dok; přech.min,jedn.č,,dok; 92,3 %
pospíšil (pospíšit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 92,3 %
uspíšil (uspíšit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 92,3 %
vizit (vizita) podst.jm, mn.č,žen,2p; 92,3 %
neodcizit (neodcizit) slov, neurč.zp,neg,dok; 92,3 %
zcizit (zcizit) slov, neurč.zp,dok; 92,3 %
cizit (cizit) slov, neurč.zp,nedok; 92,3 %
děvčici (děvčica) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,3p|6p; 92,2 %
pianissim (pianissimo) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,2 %
penízích (peníz) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 92,2 %
Eriších (Erich) vlast,podst.jm, mn.č,,6p; 92,0 %
Babiších (Babiš) vlast,podst.jm, mn.č,,6p; 92,0 %
Jindřiších (Jindřich) vlast,podst.jm, mn.č,,6p; 92,0 %
Záviších (Záviš) vlast,podst.jm, mn.č,,6p; 92,0 %
Bedřiších (Bedřich) vlast,podst.jm, mn.č,,6p; 92,0 %
šicí (šiký) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,9 %
mžicí (mžiký) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,9 %
převelicí (převeliký) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,9 %
neliším (nelišit) slov, přít,neg,1os,jedn.č,nedok; 91,9 %
rozliším (rozlišit) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 91,9 %
utiším (utišit) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 91,9 %
odliším (odlišit) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 91,9 %
paleontologií (paleontologie) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 91,9 %
polovicí (polovice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 91,9 %
exhibicí (exhibice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 91,9 %
kryptozoologií (kryptozoologie) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 91,9 %
patálií (patálie) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 91,9 %
chemoterapií (chemoterapie) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 91,9 %
hierarchií (hierarchie) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 91,9 %
kakofonií (kakofonie) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 91,9 %
  Dalších 487 podobných slov agregováno. 91,9 %
policií (policie) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 91,9 %
filologií (filologie) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 91,9 %
olovnicí (olovnice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 91,9 %
alergií (alergie) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 91,9 %
typografií (typografia) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 91,9 %
úřednicí (úřednice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 91,9 %
vasektomií (vasektomie) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 91,9 %
eutanazií (eutanazie) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 91,9 %
jakýchsi (jakýsi) zájm, mn.č,stř,2p|6p; mn.č,žen,2p|6p; mn.č,muž.n,2p|6p; mn.č,,2p|6p; 91,9 %
kterýchsi (kterýsi) zájm, mn.č,stř,2p|6p; mn.č,žen,2p|6p; mn.č,muž.n,2p|6p; mn.č,,2p|6p; 91,9 %
kuliším (kuliší) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 91,9 %
beranicí (beranicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,9 %
licí (licí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,9 %
šicí (šicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,9 %
bicí (bicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,9 %
nechladicí (nechladicí) příd.jm, neg,1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; neg,1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; neg,1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; neg,1st,jedn.č,,1p|5p; neg,1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; neg,1st,mn.č,,1p|4p|5p; 91,9 %
precedencií (precedens) podst.jm, mn.č,stř,2p; 91,9 %
konzilií (konzilium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 91,9 %
latifundií (latifundium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 91,9 %
portfolií (portfolio) podst.jm, mn.č,stř,2p; 91,9 %
provizorií (provizorium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 91,9 %
germanií (germanium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 91,9 %
konsorcií (konsorcium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 91,9 %
akvárií (akvárium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 91,9 %
  Dalších 51 podobných slov agregováno. 91,9 %
gubernií (gubernium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 91,9 %
kolegií (kolegium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 91,9 %
teritorií (teritorium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 91,9 %
sympózií (sympózium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 91,9 %
regálií (regále) podst.jm, mn.č,stř,2p; 91,9 %
kalifornií (kalifornium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 91,9 %
samarií (samarium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 91,9 %
zátiším (zátiší) podst.jm, jedn.č,stř,7p; mn.č,stř,3p; 91,9 %
přišit (přišít) slov, příč.trp,jedn.č,muž.n,dok; příč.trp,jedn.č,,dok; 91,8 %
přišit (přišit) příd.jm, 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p; 1st,jedn.č,,1p; 91,8 %
nerozlišit (nerozlišit) slov, neurč.zp,neg,dok; 91,8 %
tišit (tišit) slov, neurč.zp,nedok; 91,8 %
neodlišit (neodlišit) slov, neurč.zp,neg,dok; 91,8 %
lišit (lišit) slov, neurč.zp,nedok; 91,8 %
visíc (viset) slov, přech.př,jedn.č,stř,nedok; přech.př,jedn.č,žen,nedok; 91,8 %
tisíc (tisíc) čísl, jedn.č,muž.n,1p|4p; mn.č,muž.n,2p; 91,8 %
archeopteryxi (archeopteryx) podst.jm, jedn.č,,5p; mn.č,,1p; 91,7 %
kalíších (kalíš) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; mn.č,,6p; 91,7 %
zcizím (zcizet) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 91,7 %
mizím (mizet) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 91,7 %
cizím (cizit) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 91,7 %
zmizím (zmizet) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 91,7 %
zcizím (zcizit) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 91,7 %
neodcizím (neodcizit) slov, přít,neg,1os,jedn.č,dok; 91,7 %
supervizím (supervize) podst.jm, mn.č,žen,3p; 91,7 %
vizím (vize) podst.jm, mn.č,žen,3p; 91,7 %
krizím (krize) podst.jm, mn.č,žen,3p; 91,7 %
televizím (televize) podst.jm, mn.č,žen,3p; 91,7 %
cizím (cizí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 91,7 %
spíšil (spíšit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,nedok; příč.min,jedn.č,,nedok; 91,7 %
neuspíšil (neuspíšit) slov, příč.min,neg,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,neg,jedn.č,,dok; 91,7 %
poživši (požít) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,6 %
pravivši (pravit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,6 %
zabivši (zabít) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,6 %
skupivši (skupit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,6 %
strživši (stržit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,6 %
sklátivši (sklátit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,6 %
trefivši (trefit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,6 %
ulivši (ulít) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,6 %
  Dalších 243 podobných slov agregováno. 91,6 %
spasivši (spasit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,6 %
luštivši (luštit) slov, přech.min,jedn.č,stř,nedok; přech.min,jedn.č,žen,nedok; 91,6 %
poctivši (poctít) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,6 %
splnivši (splnit) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,6 %
doživši (dožít) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,6 %
loučivši (loučit) slov, přech.min,jedn.č,stř,nedok; přech.min,jedn.č,žen,nedok; 91,6 %
přebivši (přebít) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,6 %
polivši (polít) slov, přech.min,jedn.č,stř,dok; přech.min,jedn.č,žen,dok; 91,6 %
pečivši (spéct) slov, přech.př,jedn.č,stř,dok; přech.př,jedn.č,žen,dok; 91,6 %
došiti (došit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,6 %
rozviti (rozvit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,6 %
užiti (užit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,6 %
matčini (matčin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,6 %
poviti (povit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,6 %
dívčini (dívčin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,6 %
přibiti (přibit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,6 %
ubiti (ubit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,6 %
  Dalších 53 podobných slov agregováno. 91,6 %
dožiti (dožit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,6 %
politi (polit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,6 %
opiti (opit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,6 %
sešiti (sešit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,6 %
uliti (ulit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,6 %
obžiti (obžit) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,6 %
svačini (svačin) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 91,6 %
střízlivi (střízliv) příd.jm, 1st,mn.č,,1p; 91,6 %
hasiči (hasič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
pojistci (pojistce) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
kaliči (kalič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
chudinci (chudinec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
cizinci (cizinec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
poctivci (poctivec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
opilci (opilec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
dojiči (dojič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
prudiči (prudič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|7p; 91,6 %
velmistři (velmistr) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,6 %
příznivci (příznivec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
buřiči (buřič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
bázlivci (bázlivec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
ješiti (ješita) podst.jm, mn.č,,5p; 91,6 %
strážmistři (strážmistr) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,6 %
blouznivci (blouznivec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
zvěřinci (zvěřinec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
hobiti (hobit) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,6 %
baviči (bavič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p; mn.č,,1p|7p; 91,6 %
myslivci (myslivec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
turisti (turist) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,6 %
našinci (našinec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
pralidi (pračlověk) podst.jm, mn.č,,4p; 91,6 %
pralidmi (pračlověk) podst.jm, mn.č,,7p; 91,6 %
ladiči (ladič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
druidi (druid) podst.jm, mn.č,,5p; 91,6 %
sklepmistři (sklepmistr) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,6 %
taviči (tavič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
ministři (ministr) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,6 %
paničci (paniček) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,6 %
bacili (bacil) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,6 %
kurfiřti (kurfiřt) podst.jm, mn.č,,1p; 91,6 %
purkmistři (purkmistr) podst.jm, mn.č,,1p; 91,6 %
sbormistři (sbormistr) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,6 %
kostlivci (kostlivec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
lepiči (lepič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
zločinci (zločinec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
lupiči (lupič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
rodiči (rodič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,7p; 91,6 %
termiti (termit) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,6 %
magistři (magistr) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,6 %
traviči (travič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
hobbiti (hobit) Cimr,podst.jm, mn.č,,5p; 91,6 %
paliči (palič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
holiči (holič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
srandisti (srandista) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,6 %
budhisti (budhista) Cimr,podst.jm, mn.č,,1p; 91,6 %
kulimi (kuli) podst.jm, mn.č,,7p; 91,6 %
šťastlivci (šťastlivec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
plesnivci (plesnivec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p; 91,6 %
našimi (naši) podst.jm, mn.č,,7p; 91,6 %
rotmistři (rotmistr) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,6 %
horlivci (horlivec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
kresliči (kreslič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
vašimi (vaši) podst.jm, mn.č,,7p; 91,6 %
marnivci (marnivec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
jedinci (jedinec) podst.jm, jedn.č,,3p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
dlaždiči (dlaždič) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 91,6 %
kropiči (kropič) podst.jm, jedn.č,,5p; mn.č,,1p|7p; 91,6 %
loďmistři (loďmistr) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 91,6 %
rozbiti (rozbít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
podšiti (podšít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
poditi (podít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
prošiti (prošít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
ožiti (ožít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
naditi (nadít) slov, příč.trp,mn.č,,dok|nedok; 91,6 %
přiditi (přidít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
rozliti (rozlít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
obliti (oblít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
podliti (podlít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
popiti (popít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
připiti (připít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
propiti (propít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
proliti (prolít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
vybiti (vybít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
vyliti (vylít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
politi (polít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
dopiti (dopít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
poviti (povít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
dobiti (dobít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
naviti (navít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
zabiti (zabít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
došiti (došít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
odbiti (odbít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
přišiti (přišít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
ubiti (ubít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
naliti (nalít) slov, příč.trp,mn.č,,dok|obouvid; 91,6 %
přebiti (přebít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
pobiti (pobít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
použiti (použít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
rozviti (rozvít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
upiti (upít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
zaliti (zalít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
přežiti (přežít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
opiti (opít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
dožiti (dožít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
obšiti (obšít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
přiliti (přilít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
přižiti (přižít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
napiti (napít) slov, příč.trp,mn.č,,dok|obouvid; 91,6 %
uliti (ulít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
obžiti (obžít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
ušiti (ušít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
přeliti (přelít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
přešiti (přešít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
doliti (dolít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
užiti (užít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
ošiti (ošít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
našiti (našít) slov, příč.trp,mn.č,,dok|obouvid; 91,6 %
požiti (požít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
sešiti (sešít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
přibiti (přibít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
nabiti (nabít) slov, příč.trp,mn.č,,dok|obouvid; 91,6 %
odliti (odlít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
probiti (probít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
prožiti (prožít) slov, příč.trp,mn.č,,dok; 91,6 %
nepřiřkni (nepřiřknout) slov, rozk,neg,2os,jedn.č,dok; 91,6 %
potiskni (potisknout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 91,6 %
Nalezeno 2758 rýmů (+37780 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Nové hledání

 

TOPlist