Eekejte, analyzuji...
Preference potlač. nepref.norm.pref.
gramat.odlišnost
Cimrmanovy rýmy
vlastní jména
knižní a archaismy
nespisovná slova
vulgarismy
Agregace
Zobrazovánížádnélemaeeskylatin.
gramat.kategorie
stránkování ř./str.

Veršovací slovník

Hedat rýmy na slovo
vezmisi   Toto slovo ve slovníku zatím není. Považujete-li to za chybu, můžete je navrhnout k ručnímu zařazení.
Nalezeno 2758 rýmů (+37780 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
předstizích (předstih) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,4 %
sestřizích (sestřih) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,4 %
dostizích (dostih) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,4 %
postizích (postih) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,4 %
výstřizích (výstřih) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,4 %
průšvizích (průšvih) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,4 %
koblizích (koblih) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,4 %
provizích (provize) podst.jm, mn.č,žen,6p; 93,4 %
divizích (divize) podst.jm, mn.č,žen,6p; 93,4 %
revizích (revize) podst.jm, mn.č,žen,6p; 93,4 %
kolizích (kolize) podst.jm, mn.č,žen,6p; 93,4 %
oblizích (obligo) podst.jm, mn.č,stř,6p; 93,4 %
poručíci (poručík) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,4 %
začátečníci (začátečník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,4 %
čalouníci (čalouník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,4 %
finančníci (finančník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,4 %
pikolíci (pikolík) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,4 %
kajícníci (kajícník) podst.jm, mn.č,,1p; 93,4 %
smrtelníci (smrtelník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,4 %
výtržníci (výtržník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,4 %
  Dalších 221 podobných slov agregováno. 93,4 %
důstojníci (důstojník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,4 %
následovníci (následovník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,4 %
násilníci (násilník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,4 %
pidižvíci (pidižvík) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,4 %
pumprdlíci (pumprdlík) podst.jm, mn.č,,1p; 93,4 %
kormidelníci (kormidelník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,4 %
spolustolovníci (spolustolovník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,4 %
tajemníci (tajemník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,4 %
líci (lícit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 93,4 %
desetitisíci (desetitisíc) čísl, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 93,4 %
stotisíci (stotisíc) čísl, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 93,4 %
pětitisíci (pětitisíc) čísl, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 93,4 %
statisíci (statisíc) čísl, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 93,4 %
dvoutisíci (dvoutisíc) čísl, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 93,4 %
dvacetitisíci (dvacetitisíc) čísl, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 93,4 %
statisíci (statisíce) podst.jm, mn.č,muž.n,7p; 93,4 %
hampejzníci (hampejzník) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|5p; 93,4 %
půlměsíci (půlměsíc) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 93,4 %
desetitisíci (desetitisíce) podst.jm, mn.č,muž.n,7p; 93,4 %
stotisíci (stotisíce) podst.jm, mn.č,muž.n,7p; 93,4 %
zcizil (zcizit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 93,4 %
neodcizil (neodcizit) slov, příč.min,neg,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,neg,jedn.č,,dok; 93,4 %
cizil (cizit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,nedok; příč.min,jedn.č,,nedok; 93,4 %
líci (líc) podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 93,4 %
plíci (plíce) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,4 %
lžíci (lžíce) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,4 %
svíci (svíce) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,4 %
píci (píce) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,4 %
říci (říci) slov, neurč.zp,dok; 93,4 %
zříci (zříct) slov, neurč.zp,dok; 93,4 %
stříci (stříci) slov, neurč.zp,dok; 93,4 %
rizik (riziko) podst.jm, mn.č,stř,2p; 93,4 %
líci (líce) podst.jm, jedn.č,stř,3p|6p; mn.č,stř,7p; 93,4 %
neodepíší (neodepsat) slov, přít,neg,3os,mn.č,dok; 93,3 %
nadepíší (nadepsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,3 %
spíší (spíšit) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 93,3 %
vpíší (vepsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,3 %
neuspíší (neuspíšit) slov, přít,neg,3os,jedn.č,dok; přít,neg,3os,mn.č,dok; 93,3 %
předepíší (předepsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,3 %
nemísím (nemísit) slov, přít,neg,1os,jedn.č,nedok; 93,3 %
promísím (promísit) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 93,3 %
nenapíší (nenapsat) slov, přít,neg,3os,mn.č,dok; 93,3 %
nepopíší (nepopsat) slov, přít,neg,3os,mn.č,dok; 93,3 %
nedopíší (nedopsat) slov, přít,neg,3os,mn.č,dok; 93,3 %
spíší (sepsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,3 %
píší (psát) slov, přít,3os,mn.č,nedok; 93,3 %
podepíší (podepsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,3 %
neupíší (neupsat) slov, přít,neg,3os,mn.č,dok; 93,3 %
odepíší (odepsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,3 %
rozepíší (rozepsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,3 %
číší (číš) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 93,3 %
říší (říš) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 93,3 %
číší (číše) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 93,3 %
říší (říše) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 93,3 %
smísit (smísit) slov, neurč.zp,dok; 93,3 %
křísit (křísit) slov, neurč.zp,nedok; 93,3 %
mísit (mísit) slov, neurč.zp,nedok; 93,3 %
vzkřísit (vzkřísit) slov, neurč.zp,dok; 93,3 %
vmísit (vmísit) slov, neurč.zp,dok; 93,3 %
tovaryši (tovaryš) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 93,1 %
plyši (plyš) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 93,1 %
skrýši (skrýše) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,1 %
výši (výše) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,1 %
chýši (chýš) podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; 93,1 %
skrýši (skrýš) podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; 93,1 %
abatyši (abatyše) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,1 %
výši (výš) podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; 93,1 %
myši (myš) podst.jm, jedn.č,žen,2p|3p|5p|6p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 93,1 %
chýši (chýše) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,1 %
lysí (lysý) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 93,0 %
velkorysí (velkorysý) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 93,0 %
lysí (lyse) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 93,0 %
krysí (krysí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 93,0 %
Alíci (Alík) vlast,podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,0 %
Ludvíci (Ludvík) vlast,podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,0 %
pletiších (pleticha) podst.jm, mn.č,,6p; 93,0 %
Bobíci (Bobík) vlast,podst.jm, mn.č,,1p; 93,0 %
Pepíci (Pepík) vlast,podst.jm, mn.č,,1p|1p|5p|5p; 93,0 %
Romíci (Romík) vlast,podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,0 %
Honzíci (Honzík) vlast,podst.jm, mn.č,,1p; 93,0 %
Jeníci (Jeník) vlast,podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,0 %
Rudíci (Rudík) vlast,podst.jm, mn.č,,1p|5p; 93,0 %
Jiříci (Jiřík) vlast,podst.jm, mn.č,,5p; 93,0 %
ženiších (ženich) podst.jm, mn.č,,6p; 93,0 %
odpiších (odpich) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,0 %
fetiších (fetiš) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,0 %
řemdiších (řemdich) arch,podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,0 %
hašiších (hašiš) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,0 %
semiších (semiš) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,0 %
kožiších (kožich) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,0 %
kuliších (kulich) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; mn.č,,6p; 93,0 %
kališích (kališ) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,0 %
potiších (potich) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,0 %
opiších (opich) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,0 %
cypřiších (cypřiš) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,0 %
kališích (kalich) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,0 %
kuliších (kuliší) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 93,0 %
zátiších (zátiší) podst.jm, mn.č,stř,6p; 93,0 %
přišiv (přišít) slov, přech.min,jedn.č,muž.n,dok; přech.min,jedn.č,,dok; 92,9 %
tišil (tišit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,nedok; příč.min,jedn.č,,nedok; 92,9 %
neodlišil (neodlišit) slov, příč.min,neg,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,neg,jedn.č,,dok; 92,9 %
lišil (lišit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,nedok; příč.min,jedn.č,,nedok; 92,9 %
ztišil (ztišit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 92,9 %
nerozlišil (nerozlišit) slov, příč.min,neg,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,neg,jedn.č,,dok; 92,9 %
přišil (přišít) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 92,9 %
neutišil (neutišit) slov, příč.min,neg,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,neg,jedn.č,,dok; 92,9 %
rekvizit (rekvizit) podst.jm, jedn.č,muž.n,1p|4p; 92,9 %
rekvizic (rekvizice) podst.jm, mn.č,žen,2p; 92,9 %
rekvizit (rekvizita) podst.jm, mn.č,žen,2p; 92,9 %
akvizic (akvizice) podst.jm, mn.č,žen,2p; 92,9 %
inkvizic (inkvizice) podst.jm, mn.č,žen,2p; 92,9 %
odcizit (odcizit) slov, neurč.zp,dok; 92,9 %
kmizích (kmih) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 92,8 %
jizích (jih) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 92,8 %
klizích (klíh) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 92,8 %
klizích (klih) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 92,8 %
lizích (líh) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 92,8 %
střizích (střih) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 92,8 %
supervizích (supervize) podst.jm, mn.č,žen,6p; 92,8 %
televizích (televize) podst.jm, mn.č,žen,6p; 92,8 %
vizích (vize) podst.jm, mn.č,žen,6p; 92,8 %
krizích (krize) podst.jm, mn.č,žen,6p; 92,8 %
cizích (cizí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 92,8 %
fortissim (fortissimo) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,8 %
vzkřísím (vzkřísit) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 92,7 %
vmísím (vmísit) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 92,7 %
křísím (křísit) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 92,7 %
smísím (smísit) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 92,7 %
mísím (mísit) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 92,7 %
mílií (milie) Cimr,podst.jm, mn.č,rodin,2p; 92,5 %
milií (milie) podst.jm, mn.č,rodin,2p; 92,5 %
kolicí (koliký) čísl, mn.č,,1p|5p; 92,5 %
všelicí (všeliký) zájm, mn.č,,1p; 92,5 %
velicí (velký) Cimr,příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 92,5 %
velicí (veliký) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 92,5 %
lysin (lysin) podst.jm, jedn.č,muž.n,1p|4p; 92,5 %
ornicí (ornice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 92,5 %
plošticí (ploštice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 92,5 %
dlaždicí (dlaždice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 92,5 %
studnicí (studnice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 92,5 %
kružnicí (kružnice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 92,5 %
rovnicí (rovnice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 92,5 %
štěnicí (štěnice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 92,5 %
pozicí (pozice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 92,5 %
  Dalších 213 podobných slov agregováno. 92,5 %
silnicí (silnice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 92,5 %
ramlicí (ramlice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 92,5 %
sudlicí (sudlice) arch,podst.jm, jedn.č,žen,7p; 92,5 %
skluznicí (skluznice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 92,5 %
sklenicí (sklenice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 92,5 %
sinicí (sinice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 92,5 %
policí (police) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 92,5 %
knižnicí (knižnice) podst.jm, jedn.č,žen,7p; 92,5 %
mrazicí (mrazicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
chladicí (chladicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
babicí (babicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
barvicí (barvicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
cídicí (cídicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
školicí (školicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
mluvicí (mluvicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
balicí (balicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
krmicí (krmicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
plnicí (plnicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
holicí (holicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
trávicí (trávicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
řídicí (řídicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
lepicí (lepicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
ladicí (ladicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
brzdicí (brzdicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
půlicí (půlicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
dělicí (dělicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
honicí (honicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
kypřicí (kypřicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
lešticí (lešticí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
řadicí (řadicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
čisticí (čisticí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
kreslicí (kreslicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
měřicí (měřicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
mučicí (mučicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
tavicí (tavicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
sušicí (sušicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
těsnicí (těsnicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
hasicí (hasicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
třídicí (třídicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
kropicí (kropicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
bělicí (bělicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
slídicí (slídicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 92,5 %
rhodií (rhodium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
osmií (osmium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
studií (studio) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
holmií (holmium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
yttrií (yttrium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
prémií (prémium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
cesií (cesium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
erbií (erbium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
kadmií (kadmium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
curií (curium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
hafnií (hafnium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
grémií (grémium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
lithií (lithium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
morfií (morfium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
hélií (hélium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
skandií (skandium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
studií (studium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
fermií (fermium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
lilií (lilium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
rádií (rádium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
opií (opium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
atrií (atrium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
francií (francium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
stádií (stádium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
stroncií (stroncium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
rhenií (rhenium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
galií (galium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
médií (médium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
pódií (pódium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
rádií (rádio) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
indií (indium) podst.jm, mn.č,stř,2p; 92,5 %
Ludwizích (Ludwig) vlast,podst.jm, mn.č,,6p; 92,4 %
nelišit (nelišit) slov, neurč.zp,neg,nedok; 92,4 %
odlišit (odlišit) slov, neurč.zp,dok; 92,4 %
rozlišit (rozlišit) slov, neurč.zp,dok; 92,4 %
utišit (utišit) slov, neurč.zp,dok; 92,4 %
souvisíc (souviset) slov, přech.př,jedn.č,stř,nedok; přech.př,jedn.č,žen,nedok; 92,4 %
Jánošíci (Jánošík) vlast,podst.jm, mn.č,,5p; 92,4 %
Koperníci (Koperník) vlast,podst.jm, mn.č,,1p|5p; 92,4 %
Anulíci (Anulík) vlast,podst.jm, mn.č,,1p; 92,4 %
hnidopiších (hnidopich) podst.jm, mn.č,,6p; 92,4 %
mniších (mnich) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; mn.č,,6p; 92,4 %
břiších (břich) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 92,4 %
vpiších (vpich) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 92,4 %
Nalezeno 2758 rýmů (+37780 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Nové hledání

 

TOPlist