Eekejte, analyzuji...
Preference potlač. nepref.norm.pref.
gramat.odlišnost
Cimrmanovy rýmy
vlastní jména
knižní a archaismy
nespisovná slova
vulgarismy
Agregace
Zobrazovánížádnélemaeeskylatin.
gramat.kategorie
stránkování ř./str.

Veršovací slovník

Hedat rýmy na slovo
vezmisi   Toto slovo ve slovníku zatím není. Považujete-li to za chybu, můžete je navrhnout k ručnímu zařazení.
Nalezeno 2756 rýmů (+37769 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
hygienici (hygienik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
fanatici (fanatik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
ekonomici (ekonomik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
analytici (analytik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
aritmetici (aritmetik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
symfonici (symfonik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
poetici (poetik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
šlici (šlic) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; 94,6 %
filharmonii (filharmonie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
pokladnici (pokladnice) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
průkopnici (průkopnice) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
telemetrii (telemetrie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
meteorologii (meteorologie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
dendrologii (dendrologie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
kotovici (kotovice) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
galanterii (galanterie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
  Dalších 482 podobných slov agregováno. 94,6 %
poběhlici (poběhlice) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
prehistorii (prehistorie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
fyzioterapii (fyzioterapie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
geometrii (geometrie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
klávesnici (klávesnice) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
tragédii (tragédie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
onkologii (onkologie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
anarchii (anarchie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,6 %
neptunii (neptunium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
harmonii (harmonium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
kolegii (kolegium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
vivárii (vivárium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
evangelii (evangelium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
multimédii (multimédium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
stipendii (stipendium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
portfolii (portfolio) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
  Dalších 49 podobných slov agregováno. 94,6 %
preludii (preludium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
lutecii (lutecium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
kalifornii (kalifornium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
plutonii (plutonium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
precedencii (precedens) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
trii (trio) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
ruthenii (ruthenium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
rubidii (rubidium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,6 %
liší (lichý) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 94,6 %
tiší (tichý) příd.jm, 1st,mn.č,,1p|5p; 94,6 %
ztiší (ztišit) slov, přít,3os,jedn.č,dok; přít,3os,mn.č,dok; 94,6 %
neutiší (neutišit) slov, přít,neg,3os,jedn.č,dok; přít,neg,3os,mn.č,dok; 94,6 %
nerozliší (nerozlišit) slov, přít,neg,3os,jedn.č,dok; přít,neg,3os,mn.č,dok; 94,6 %
liší (lišit) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 94,6 %
závisím (záviset) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 94,6 %
souvisím (souviset) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 94,6 %
čiší (čišet) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 94,6 %
tiší (tišit) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 94,6 %
nevisím (neviset) slov, přít,neg,1os,jedn.č,nedok; 94,6 %
neodliší (neodlišit) slov, přít,neg,3os,jedn.č,dok; přít,neg,3os,mn.č,dok; 94,6 %
komisím (komisí) podst.jm, mn.č,žen,3p; 94,6 %
komisím (komise) podst.jm, mn.č,žen,3p; 94,6 %
komisím (komis) podst.jm, mn.č,žen,3p; 94,6 %
demisím (demise) podst.jm, mn.č,žen,3p; 94,6 %
tiší (tiš) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 94,6 %
emisím (emise) podst.jm, mn.č,žen,3p; 94,6 %
imisím (imise) podst.jm, mn.č,žen,3p; 94,6 %
mikrofiší (mikrofiš) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 94,6 %
mniší (mniší) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 94,6 %
mizin (mizina) podst.jm, mn.č,žen,2p; 94,5 %
cizin (cizina) podst.jm, mn.č,žen,2p; 94,5 %
vmísiv (vmísit) slov, přech.min,jedn.č,muž.n,dok; přech.min,jedn.č,,dok; 94,4 %
smísiv (smísit) slov, přech.min,jedn.č,muž.n,dok; přech.min,jedn.č,,dok; 94,4 %
vmísil (vmísit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 94,4 %
křísil (křísit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,nedok; příč.min,jedn.č,,nedok; 94,4 %
vzkřísil (vzkřísit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 94,4 %
smísil (smísit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 94,4 %
mísil (mísit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,nedok; příč.min,jedn.č,,nedok; 94,4 %
vybízí (vybízet) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 94,4 %
nabízí (nabízet) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 94,4 %
pobízí (pobízet) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 94,4 %
vyklízí (vyklízet) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 94,4 %
nesklízí (nesklízet) slov, přít,neg,3os,jedn.č,nedok; přít,neg,3os,mn.č,nedok; 94,4 %
uklízí (uklízet) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 94,4 %
podbízí (podbízet) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 94,4 %
odklízí (odklízet) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 94,4 %
poklízí (poklízet) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 94,4 %
řiťopiši (řiťopich) vulg,podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,3 %
číchsi (čísi) zájm, mn.č,stř,2p|6p; mn.č,žen,2p|6p; mn.č,muž.n,2p|6p; mn.č,,2p|6p; 94,3 %
Francii (Franci) vlast,podst.jm, mn.č,,7p; 94,2 %
Julii (Julius) vlast,podst.jm, mn.č,,7p; 94,2 %
Marii (Mario) vlast,podst.jm, mn.č,,7p; 94,2 %
Celsii (Celsius) vlast,podst.jm, mn.č,,7p; 94,2 %
Košici (Košice) vlast,arch,podst.jm, mn.č,muž.n,7p; 94,2 %
Alici (Alice) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Anglii (Anglie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Istrii (Istrie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Lucii (Lucie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Sylvii (Sylvie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Lužnici (Lužnice) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
ďáblici (ďáblice) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Slávii (Slávie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Lomnici (Lomnice) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Marii (Marie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Lubici (Lubica) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,2p|3p|6p; 94,2 %
Sofii (Sofie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Indii (Indie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Asii (Asie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Gruzii (Gruzie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Julii (Julie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Sýrii (Sýrie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Marii (Maria) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Zambii (Zambie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Belgii (Belgie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Klaudii (Klaudie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Sušici (Sušice) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Sofii (Sofia) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Francii (Francie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 94,2 %
Francii (francium) vlast,podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,2 %
Indii (indium) vlast,podst.jm, mn.č,stř,7p; 94,2 %
markýzi (markýz) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; 94,1 %
odciziv (odcizit) slov, přech.min,jedn.č,muž.n,dok; přech.min,jedn.č,,dok; 94,0 %
knoflíci (knoflík) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,0 %
ptáčníci (ptáčník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,0 %
řečníci (řečník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,0 %
zedníci (zedník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,0 %
poníci (poník) podst.jm, mn.č,,1p; 94,0 %
horníci (horník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,0 %
strávníci (strávník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,0 %
věstníci (věstník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,0 %
  Dalších 79 podobných slov agregováno. 94,0 %
sklepníci (sklepník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,0 %
vraníci (vraník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,0 %
proutníci (proutník) podst.jm, mn.č,,1p; 94,0 %
truhlíci (truhlík) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,0 %
tlouštíci (tlouštík) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,0 %
zvrhlíci (zvrhlík) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,0 %
hutníci (hutník) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,0 %
staříci (stařík) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,0 %
tisíci (tisíc) čísl, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 94,0 %
krajíci (krajíc) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 94,0 %
měsíci (měsíc) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 94,0 %
perlíci (perlík) podst.jm, mn.č,muž.n,5p; 94,0 %
pupíci (pupík) podst.jm, mn.č,muž.n,5p; 94,0 %
střevíci (střevíc) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 94,0 %
smajlíci (smajlík) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|5p; 94,0 %
rendlíci (rendlík) podst.jm, mn.č,muž.n,5p; 94,0 %
čudlíci (čudlík) Cimr,podst.jm, mn.č,muž.n,1p; 94,0 %
odcizil (odcizit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 94,0 %
nezávisím (nezáviset) slov, přít,neg,1os,jedn.č,nedok; 94,0 %
visím (viset) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 94,0 %
visím (vise) podst.jm, mn.č,žen,3p; 94,0 %
misím (mise) podst.jm, mn.č,žen,3p; 94,0 %
postříci (postříci) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
odsíci (odsíct) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
doříci (doříci) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
přeříci (přeříci) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
odříci (odříct) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
naříci (naříct) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
přiříci (přiříci) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
neříci (neříci) slov, neurč.zp,neg,dok; 94,0 %
proříci (proříct) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
přeříci (přeříct) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
nezříci (nezříct) slov, neurč.zp,neg,dok; 94,0 %
přiříci (přiříct) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
doříci (doříct) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
naříci (naříci) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
odříci (odříci) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
podříci (podříci) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
posíci (posíct) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
proříci (proříci) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
zaříci (zaříct) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
usíci (usíct) slov, neurč.zp,dok; 94,0 %
zákulisím (zákulisí) podst.jm, jedn.č,stř,7p; mn.č,stř,3p; 94,0 %
uspíší (uspíšit) slov, přít,3os,jedn.č,dok; přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
předpíší (předepsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
napíší (napsat) slov, přít,3os,mn.č,dok|obouvid; 93,9 %
podpíší (podepsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
opíší (opsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
pospíší (pospíšit) slov, přít,3os,jedn.č,dok; přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
nadpíší (nadepsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
vepíší (vepsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
nepíší (nepsát) slov, přít,neg,3os,mn.č,nedok; 93,9 %
odpíší (odepsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
přepíší (přepsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
dopíší (dopsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
popíší (popsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
sepíší (sepsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
připíší (připsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
vypíší (vypsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
upíší (upsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
zapíší (zapsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
rozpíší (rozepsat) slov, přít,3os,mn.č,dok; 93,9 %
promísit (promísit) slov, neurč.zp,dok; 93,9 %
nemísit (nemísit) slov, neurč.zp,neg,nedok; 93,9 %
neuklízí (neuklízet) slov, přít,neg,3os,jedn.č,nedok; přít,neg,3os,mn.č,nedok; 93,8 %
nevyklízí (nevyklízet) slov, přít,neg,3os,jedn.č,nedok; přít,neg,3os,mn.č,nedok; 93,8 %
sklízí (sklízet) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 93,8 %
nenabízí (nenabízet) slov, přít,neg,3os,jedn.č,nedok; přít,neg,3os,mn.č,nedok; 93,8 %
nepodbízí (nepodbízet) slov, přít,neg,3os,jedn.č,nedok; přít,neg,3os,mn.č,nedok; 93,8 %
neodklízí (neodklízet) slov, přít,neg,3os,jedn.č,nedok; přít,neg,3os,mn.č,nedok; 93,8 %
nevybízí (nevybízet) slov, přít,neg,3os,jedn.č,nedok; přít,neg,3os,mn.č,nedok; 93,8 %
nepoklízí (nepoklízet) slov, přít,neg,3os,jedn.č,nedok; přít,neg,3os,mn.č,nedok; 93,8 %
nepobízí (nepobízet) slov, přít,neg,3os,jedn.č,nedok; přít,neg,3os,mn.č,nedok; 93,8 %
přízí (příz) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 93,8 %
sklízí (sklíze) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 93,8 %
přízí (příze) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 93,8 %
korýši (korýš) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 93,7 %
slepýši (slepýš) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 93,7 %
chřestýši (chřestýš) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 93,7 %
měkkýši (měkkýš) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 93,7 %
hroznýši (hroznýš) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 93,7 %
Nohavici (Nohavica) vlast,podst.jm, jedn.č,,2p; mn.č,,4p|7p; 93,6 %
Lobkovici (Lobkovic) vlast,podst.jm, jedn.č,,5p; 93,6 %
Kramerii (Kramerius) vlast,podst.jm, mn.č,,7p; 93,6 %
Lovosici (Lovosice) vlast,arch,podst.jm, mn.č,muž.n,7p; 93,6 %
Budějovici (Budějovice) vlast,arch,podst.jm, mn.č,muž.n,7p; 93,6 %
Litoměřici (Litoměřice) vlast,arch,podst.jm, mn.č,muž.n,7p; 93,6 %
Libérii (Libérie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Austrálii (Austrálie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Sardinii (Sardinie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Itálii (Itálie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Kalifornii (Kalifornie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Skandinávii (Skandinávie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Nigérii (Nigérie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Makedonii (Makedonie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Arábii (Arábie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Arménii (Arménie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Británii (Británie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Evženii (Evženie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Indonésii (Indonésie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Albánii (Albánie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Brazílii (Brazílie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Oktávii (Oktávie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Natálii (Natálie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Alexandrii (Alexandrie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Večernici (Večernice) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Emílii (Emílie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Dalmácii (Dalmácie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Malajsii (Malajsie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Amélii (Amélie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Jugoslávii (Jugoslávie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Oceánii (Oceánie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Moldávii (Moldávie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Kolumbii (Kolumbie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Bolívii (Bolívie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Kopřivnici (Kopřivnice) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Etiopii (Etiopie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Sicílii (Sicílie) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 93,6 %
Kalifornii (kalifornium) vlast,podst.jm, mn.č,stř,7p; 93,6 %
rozlišiv (rozlišit) slov, přech.min,jedn.č,muž.n,dok; přech.min,jedn.č,,dok; 93,5 %
utišiv (utišit) slov, přech.min,jedn.č,muž.n,dok; přech.min,jedn.č,,dok; 93,5 %
odlišiv (odlišit) slov, přech.min,jedn.č,muž.n,dok; přech.min,jedn.č,,dok; 93,5 %
odlišil (odlišit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 93,5 %
utišil (utišit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 93,5 %
nelišil (nelišit) slov, příč.min,neg,jedn.č,muž.n,nedok; příč.min,neg,jedn.č,,nedok; 93,5 %
rozlišil (rozlišit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 93,5 %
sestřizích (sestřih) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 93,4 %
Nalezeno 2756 rýmů (+37769 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Nové hledání

 

TOPlist