Eekejte, analyzuji...
Preference potlač. nepref.norm.pref.
gramat.odlišnost
Cimrmanovy rýmy
vlastní jména
knižní a archaismy
nespisovná slova
vulgarismy
Agregace
Zobrazovánížádnélemaeeskylatin.
gramat.kategorie
stránkování ř./str.

Veršovací slovník

Hedat rýmy na slovo
vezmisi   Toto slovo ve slovníku zatím není. Považujete-li to za chybu, můžete je navrhnout k ručnímu zařazení.
Nalezeno 2756 rýmů (+37769 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
šicích (šicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,7 %
nechladicích (nechladicí) příd.jm, neg,1st,mn.č,stř,2p|6p; neg,1st,mn.č,žen,2p|6p; neg,1st,mn.č,muž.n,2p|6p; neg,1st,mn.č,,2p|6p; 89,7 %
licích (licí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,7 %
bicích (bicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,7 %
beranicích (beranicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,7 %
planetáriích (planetárium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
konsorciích (konsorcium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
triích (trio) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
prezídiích (prezídium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
kaliforniích (kalifornium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
impériích (impérium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
regáliích (regále) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
ytterbiích (ytterbium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
  Dalších 50 podobných slov agregováno. 89,7 %
harmoniích (harmonium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
kolumbáriích (kolumbárium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
kolegiích (kolegium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
kritériích (kritérion) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
krematoriích (krematorium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
germaniích (germanium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
kolokviích (kolokvium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
kritériích (kritérium) podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,7 %
cizíc (cizit) slov, přech.př,jedn.č,stř,nedok; přech.př,jedn.č,žen,nedok; 89,5 %
mizíc (mizet) slov, přech.př,jedn.č,stř,nedok; přech.př,jedn.č,žen,nedok; 89,5 %
děvčicí (děvčica) nesp,podst.jm, jedn.č,žen,7p; 89,5 %
křísy (křís) podst.jm, mn.č,muž.n,1p|4p|5p|7p; mn.č,,4p|7p; 89,4 %
mísíš (mísit) slov, přít,2os,jedn.č,nedok; 89,4 %
vzkřísíš (vzkřísit) slov, přít,2os,jedn.č,dok; 89,4 %
křísíš (křísit) slov, přít,2os,jedn.č,nedok; 89,4 %
smísíš (smísit) slov, přít,2os,jedn.č,dok; 89,4 %
vmísíš (vmísit) slov, přít,2os,jedn.č,dok; 89,4 %
lísy (lísa) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,4 %
mísy (mísa) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,4 %
Smolíčci (Smolíček) vlast,podst.jm, mn.č,,1p; 89,4 %
Čeřínci (Čeřínek) vlast,podst.jm, mn.č,,5p; 89,4 %
Havlíčci (Havlíček) vlast,podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,4 %
Masaryci (Masaryk) vlast,podst.jm, mn.č,,5p; 89,4 %
Litvíni (Litvín) vlast,podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,4 %
Vojtíšci (Vojtíšek) vlast,podst.jm, mn.č,,1p; 89,4 %
Dušíni (Dušín) vlast,podst.jm, mn.č,,5p; 89,4 %
Hurvínci (Hurvínek) vlast,podst.jm, mn.č,,1p; 89,4 %
Jeníčci (Jeníček) vlast,podst.jm, mn.č,,1p; 89,4 %
Jiřími (Jiří) vlast,podst.jm, mn.č,,7p; 89,4 %
řiťopiších (řiťopich) vulg,podst.jm, mn.č,,6p; 89,4 %
Janíčci (Janíček) vlast,podst.jm, mn.č,,1p; 89,4 %
Zuzínci (Zuzínek) vlast,podst.jm, mn.č,,5p; 89,4 %
Martínci (Martínek) Cimr,vlast,podst.jm, mn.č,,1p; 89,4 %
Paříži (Paříž) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; 89,4 %
Třebíči (Třebíč) vlast,podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; 89,4 %
uslyšiv (uslyšit) slov, přech.min,jedn.č,muž.n,dok; přech.min,jedn.č,,dok; 89,3 %
povýšiv (povýšit) slov, přech.min,jedn.č,muž.n,dok; přech.min,jedn.č,,dok; 89,3 %
navýšiv (navýšit) slov, přech.min,jedn.č,muž.n,dok; přech.min,jedn.č,,dok; 89,3 %
převýšiv (převýšit) slov, přech.min,jedn.č,muž.n,dok; přech.min,jedn.č,,dok; 89,3 %
Čelčicích (Čelčice) vlast,podst.jm, mn.č,rodin,6p; 89,3 %
Bohnicích (Bohnice) vlast,podst.jm, mn.č,rodin,6p; 89,3 %
Celsiích (Celsius) vlast,podst.jm, mn.č,,6p; 89,3 %
Juliích (Julius) vlast,podst.jm, mn.č,,6p; 89,3 %
Rubicích (Rubik) vlast,podst.jm, mn.č,,6p; 89,3 %
Ericích (Erik) vlast,podst.jm, mn.č,,6p; 89,3 %
Mariích (Mario) vlast,podst.jm, mn.č,,6p; 89,3 %
Franciích (Franci) vlast,podst.jm, mn.č,,6p; 89,3 %
Košicích (Košice) vlast,podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,3 %
uslyšil (uslyšit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 89,3 %
navýšil (navýšit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 89,3 %
nezvýšil (nezvýšit) slov, příč.min,neg,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,neg,jedn.č,,dok; 89,3 %
převýšil (převýšit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 89,3 %
vyvýšil (vyvýšit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 89,3 %
povýšil (povýšit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 89,3 %
Indiích (Indie) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Mariích (Marie) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Juliích (Julie) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Mariích (Maria) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Teplicích (teplice) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Gruziích (Gruzie) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Istriích (Istrie) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Belgiích (Belgie) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Lužnicích (Lužnice) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Asiích (Asie) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Franciích (Francie) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Sušicích (Sušice) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Teplicích (Teplice) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Luciích (Lucie) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Alicích (Alice) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Angliích (Anglie) vlast,podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,3 %
Franciích (francium) vlast,podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,3 %
Indiích (indium) vlast,podst.jm, mn.č,stř,6p; 89,3 %
miliím (milie) podst.jm, mn.č,rodin,3p; 89,2 %
letnicím (letnice) podst.jm, mn.č,rodin,3p; 89,2 %
míliím (milie) Cimr,podst.jm, mn.č,rodin,3p; 89,2 %
hromnicím (hromnice) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
teplicím (teplice) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
konvicím (konvice) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
bestiím (bestie) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
justicím (justice) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
babicím (babice) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
mladicím (mladice) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
bočnicím (bočnice) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
  Dalších 211 podobných slov agregováno. 89,2 %
chmelnicím (chmelnice) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
radlicím (radlice) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
tržnicím (tržnice) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
proudnicím (proudnice) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
věznicím (věznice) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
mostnicím (mostnice) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
raziím (razie) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
pravicím (pravice) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,2 %
babicím (babicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
mučicím (mučicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
hasicím (hasicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
měřicím (měřicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
bělicím (bělicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
trávicím (trávicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
řídicím (řídicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
ladicím (ladicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
těsnicím (těsnicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
balicím (balicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
kropicím (kropicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
honicím (honicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
lešticím (lešticí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
řadicím (řadicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
tavicím (tavicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
půlicím (půlicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
sušicím (sušicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
brzdicím (brzdicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
kypřicím (kypřicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
barvicím (barvicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
mluvicím (mluvicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
slídicím (slídicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
cídicím (cídicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
chladicím (chladicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
mrazicím (mrazicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
krmicím (krmicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
plnicím (plnicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
školicím (školicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
holicím (holicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
kreslicím (kreslicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
třídicím (třídicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
lepicím (lepicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
dělicím (dělicí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
čisticím (čisticí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,2 %
cesiím (cesium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
skandiím (skandium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
galiím (galium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
rheniím (rhenium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
studiím (studium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
rádiím (rádio) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
pódiím (pódium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
indiím (indium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
kadmiím (kadmium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
liliím (lilium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
héliím (hélium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
lithiím (lithium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
opiím (opium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
atriím (atrium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
studiím (studio) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
osmiím (osmium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
stádiím (stádium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
morfiím (morfium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
médiím (médium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
rhodiím (rhodium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
yttriím (yttrium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
holmiím (holmium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
grémiím (grémium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
rádiím (rádium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
prémiím (prémium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
hafniím (hafnium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
erbiím (erbium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
stronciím (stroncium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
curiím (curium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
fermiím (fermium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
franciím (francium) podst.jm, mn.č,stř,3p; 89,2 %
geofyzik (geofyzik) podst.jm, jedn.č,,1p; 89,1 %
astrofyzik (astrofyzik) podst.jm, jedn.č,,1p; 89,1 %
metafyzik (metafyzik) podst.jm, jedn.č,,1p; 89,1 %
biofyzik (biofyzik) podst.jm, jedn.č,,1p; 89,1 %
fyzik (fyzik) podst.jm, jedn.č,,1p; 89,1 %
synchronicit (synchronicita) podst.jm, mn.č,žen,2p; 89,1 %
fyzik (fyzika) podst.jm, mn.č,žen,2p; 89,1 %
autenticit (autenticita) podst.jm, mn.č,žen,2p; 89,1 %
biofyzik (biofyzika) podst.jm, mn.č,žen,2p; 89,1 %
astrofyzik (astrofyzika) podst.jm, mn.č,žen,2p; 89,1 %
geofyzik (geofyzika) podst.jm, mn.č,žen,2p; 89,1 %
periodicit (periodicita) podst.jm, mn.č,žen,2p; 89,1 %
metafyzik (metafyzika) podst.jm, mn.č,žen,2p; 89,1 %
lišíc (lišit) slov, přech.př,jedn.č,stř,nedok; přech.př,jedn.č,žen,nedok; 89,1 %
přišít (přišít) slov, neurč.zp,dok; 89,1 %
chlípnících (chlípník) podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
králících (králík) podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
chlapících (chlapík) podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
dvojnících (dvojník) podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
budících (budík) podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
skrblících (skrblík) podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
strážnících (strážník) podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
řečnících (řečník) podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
  Dalších 64 podobných slov agregováno. 89,0 %
dělnících (dělník) podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
chasnících (chasník) podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
čertících (čertík) podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
voštnících (voštník) arch,podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
rolnících (rolník) podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
zednících (zedník) podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
mopslících (mopslík) podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
jedlících (jedlík) podst.jm, mn.č,,6p; 89,0 %
tisících (tisíc) čísl, mn.č,muž.n,6p; 89,0 %
trávnících (trávník) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,0 %
nosnících (nosník) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,0 %
pětnících (pětník) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,0 %
pomnících (pomník) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,0 %
roubících (roubík) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,0 %
bodících (bodík) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,0 %
rovnících (rovník) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,0 %
tančících (tančík) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,0 %
  Dalších 128 podobných slov agregováno. 89,0 %
celnících (celník) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; mn.č,,6p; 89,0 %
sbornících (sborník) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,0 %
mečících (mečík) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,0 %
tyglících (tyglík) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,0 %
čajnících (čajník) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,0 %
šeřících (šeřík) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,0 %
bahnících (bahník) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; mn.č,,6p; 89,0 %
vápnících (vápník) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,0 %
vymizíš (vymizet) slov, přít,2os,jedn.č,dok; 89,0 %
nezmizíš (nezmizet) slov, přít,neg,2os,jedn.č,dok; 89,0 %
odcizíš (odcizit) slov, přít,2os,jedn.č,dok; 89,0 %
nemizíš (nemizet) slov, přít,neg,2os,jedn.č,nedok; 89,0 %
devizy (deviza) podst.jm, jedn.č,žen,2p; mn.č,žen,1p|4p|5p; 89,0 %
sloužících (sloužící) podst.jm, mn.č,žen,2p|6p; mn.č,,2p|6p; 89,0 %
věřících (věřící) podst.jm, mn.č,žen,2p|6p; mn.č,,2p|6p; 89,0 %
tisících (tisící) čísl, mn.č,stř,2p|6p; mn.č,žen,2p|6p; mn.č,muž.n,2p|6p; mn.č,,2p|6p; 89,0 %
brzdících (brzdící) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
tlejících (tlející) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
tropících (tropící) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
visících (visící) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
kroužících (kroužící) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
válčících (válčící) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
cedících (cedící) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
střežících (střežící) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
  Dalších 283 podobných slov agregováno. 89,0 %
dusících (dusící) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
zvonících (zvonící) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
měnících (měnící) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
mírnících (mírnící) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
vonících (vonící) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
soptících (soptící) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
řešících (řešící) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
pyšnících (pyšnící) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,0 %
čiči (čiči) citosl,; 89,0 %
Nalezeno 2756 rýmů (+37769 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Nové hledání

 

TOPlist