Eekejte, analyzuji...
Preference potlač. nepref.norm.pref.
gramat.odlišnost
Cimrmanovy rýmy
vlastní jména
knižní a archaismy
nespisovná slova
vulgarismy
Agregace
Zobrazovánížádnélemaeeskylatin.
gramat.kategorie
stránkování ř./str.

Veršovací slovník

Hedat rýmy na slovo
vezmisi   Toto slovo ve slovníku zatím není. Považujete-li to za chybu, můžete je navrhnout k ručnímu zařazení.
Nalezeno 2732 rýmů (+37701 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
stávkujícími (stávkující) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
nemajícími (nemající) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
líni (lín) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
komořími (komoří) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
tonoucími (tonoucí) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
stavbyvedoucími (stavbyvedoucí) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
námořníčci (námořníček) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
asasíni (asasín) podst.jm, mn.č,,1p; 89,8 %
pacholíčci (pacholíček) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
štíři (štír) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
smíšci (smíšek) podst.jm, mn.č,,1p; 89,8 %
prostředníčci (prostředníček) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
revírními (revírní) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
velebníčci (velebníček) podst.jm, mn.č,,1p; 89,8 %
andělíčci (andělíček) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
pocestními (pocestní) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
dříči (dříč) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 89,8 %
kolemjdoucími (kolemjdoucí) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
duchovními (duchovní) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
čížci (čížek) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
poklasními (poklasný) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
kavalírci (kavalírek) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
skřítci (skřítek) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
klíšti (klíšť) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 89,8 %
pobřežními (pobřežní) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
kapucíni (kapucín) podst.jm, mn.č,,1p; 89,8 %
popravčími (popravčí) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
mandaríni (mandarín) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
beduíni (beduín) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
diskutujícími (diskutující) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
místodržícími (místodržící) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
škarohlídi (škarohlíd) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 89,8 %
nebydlícími (nebydlící) podst.jm, mn.č,,7p; 89,8 %
píchni (píchnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
přízni (příznit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
hvízdni (hvízdnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
tíži (tížit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
stříhni (stříhnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
pípni (pípnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
hnízdi (hnízdit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
stříbři (stříbřit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
sídli (sídlet) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
přísni (přísnit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
plísni (plísnit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
zdřímni (zdřímnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
zpřísni (zpřísnit) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
tříšti (tříštit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
líhni (líhnout) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
štíhli (štíhlet) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
stísni (stísnit) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
sídli (sídlit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
lízni (líznout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
příkři (příkřit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
vlítni (vlítnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
štípni (štípnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
nepřetíži (nepřetížit) slov, rozk,neg,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
vstříkni (vstříknout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
chcípni (chcípnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
lískni (lísknout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
pídi (pídit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
mírni (mírnit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
zmírni (zmírnit) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
vlídni (vlídnit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
křídli (křídlit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
vpíchni (vpíchnout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
třísli (tříslit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
tísni (tísnit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
místi (místit) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
řízni (říznout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
spřízni (spříznit) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
skřípi (skřípět) slov, rozk,2os,jedn.č,nedok; 89,8 %
pískni (písknout) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 89,8 %
stříli (stříl) podst.jm, jedn.č,muž.n,5p; 89,8 %
klíči (klíč) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 89,8 %
míči (míč) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 89,8 %
petrklíči (petrklíč) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 89,8 %
kříži (kříž) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 89,8 %
chlívci (chlívec) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 89,8 %
chtíči (chtíč) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 89,8 %
límci (límec) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 89,8 %
dílci (dílec) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 89,8 %
cíli (cíl) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 89,8 %
výšin (výšin) podst.jm, jedn.č,muž.n,1p|4p; 89,8 %
jílci (jílec) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 89,8 %
neprořízli (neproříznout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 89,8 %
chcípli (chcípnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,8 %
nenapíchli (nenapíchnout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 89,8 %
líhli (líhnout) slov, příč.min,mn.č,,nedok; 89,8 %
neseřízli (neseříznout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 89,8 %
stříhli (stříhnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,8 %
pískli (písknout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,8 %
řízli (říznout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,8 %
zdřímli (zdřímnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,8 %
vstříkli (vstříknout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,8 %
hvízdli (hvízdnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,8 %
nepropíchli (nepropíchnout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 89,8 %
neuštípli (neuštípnout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 89,8 %
nevylíhli (nevylíhnout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 89,8 %
nenabídli (nenabídnout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 89,8 %
pípli (pípnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,8 %
nepromítli (nepromítnout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 89,8 %
neodmítli (neodmítnout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 89,8 %
nenařízli (nenaříznout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 89,8 %
vpíchli (vpíchnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,8 %
neuřízli (neuříznout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 89,8 %
štípli (štípnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,8 %
vlítli (vlítnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,8 %
neolízli (neolíznout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 89,8 %
píchli (píchnout) slov, příč.min,mn.č,,dok; 89,8 %
nevyřízli (nevyříznout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 89,8 %
neodřízli (neodříznout) slov, příč.min,neg,mn.č,,dok; 89,8 %
líži (lízat) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 89,8 %
prňavějšími (mrňavý) příd.jm, 2st,mn.č,žen,7p; 89,8 %
obhospodářovávatelnějšími (obhospodářovávatelný) příd.jm, 2st,jedn.č,žen,7p; 2st,mn.č,stř,7p; 2st,mn.č,žen,7p; 2st,mn.č,muž.n,7p; 2st,mn.č,,7p; 89,8 %
cestujícími (cestující) podst.jm, mn.č,žen,7p; mn.č,,7p; 89,8 %
komisími (komisí) podst.jm, mn.č,žen,7p; 89,8 %
protekcími (protekcí) podst.jm, mn.č,žen,7p; 89,8 %
pídi (píď) podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; 89,8 %
excelencími (excelencí) podst.jm, mn.č,žen,7p; 89,8 %
účetními (účetní) podst.jm, mn.č,žen,7p; mn.č,,7p; 89,8 %
kratochvíli (kratochvíle) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 89,8 %
reformacími (reformací) podst.jm, mn.č,žen,7p; 89,8 %
  Dalších 87 podobných slov agregováno. 89,8 %
pracujícími (pracující) podst.jm, mn.č,žen,7p; mn.č,,7p; 89,8 %
spolucestujícími (spolucestující) podst.jm, mn.č,žen,7p; mn.č,,7p; 89,8 %
míli (míle) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 89,8 %
nákupčími (nákupčí) podst.jm, mn.č,žen,7p; mn.č,,7p; 89,8 %
tanečními (taneční) podst.jm, mn.č,žen,7p; 89,8 %
tíži (tíže) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 89,8 %
soutěžícími (soutěžící) podst.jm, mn.č,žen,7p; mn.č,,7p; 89,8 %
nastávajícími (nastávající) podst.jm, mn.č,žen,7p; mn.č,,7p; 89,8 %
rozedříti (rozedřít) slov, neurč.zp,dok; 89,8 %
podnapíti (podnapít) slov, neurč.zp,dok; 89,8 %
rozezníti (rozeznít) slov, neurč.zp,dok; 89,8 %
uzavříti (uzavřít) slov, neurč.zp,dok; 89,8 %
odezníti (odeznít) slov, neurč.zp,dok; 89,8 %
dopočísti (dopočíst) slov, neurč.zp,dok; 89,8 %
odečísti (odečíst) slov, neurč.zp,dok; 89,8 %
onemocníti (onemocnít) slov, neurč.zp,dok; 89,8 %
  Dalších 87 podobných slov agregováno. 89,8 %
clíti (clít) slov, neurč.zp,nedok; 89,8 %
pootevříti (pootevřít) slov, neurč.zp,dok; 89,8 %
síti (sít) slov, neurč.zp,nedok; 89,8 %
bdíti (bdít) slov, neurč.zp,nedok; 89,8 %
míti (mít) slov, neurč.zp,nedok; 89,8 %
odejíti (odejít) slov, neurč.zp,dok; 89,8 %
sklíti (sklít) slov, neurč.zp,nedok; 89,8 %
píti (pít) slov, neurč.zp,nedok; 89,8 %
tisícími (tisící) čísl, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 89,8 %
obojími (obojí) čísl, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 89,8 %
máločími (máločí) zájm, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 89,8 %
čímsi (čísi) zájm, jedn.č,stř,6p|7p; jedn.č,muž.n,6p|7p; jedn.č,,6p|7p; mn.č,stř,3p; mn.č,žen,3p; mn.č,muž.n,3p; mn.č,,3p; 89,8 %
ledačími (ledačí) zájm, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 89,8 %
kdovíčími (kdovíčí) zájm, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 89,8 %
nejdrážděnějšími (drážděný) příd.jm, 3st,mn.č,stř,7p; 3st,mn.č,žen,7p; 3st,mn.č,muž.n,7p; 3st,mn.č,,7p; 89,8 %
pergamenovějšími (pergamenový) příd.jm, 2st,mn.č,stř,7p; 2st,mn.č,žen,7p; 2st,mn.č,muž.n,7p; 2st,mn.č,,7p; 89,8 %
subjektivnějšími (subjektivní) příd.jm, 2st,mn.č,stř,7p; 2st,mn.č,žen,7p; 2st,mn.č,muž.n,7p; 2st,mn.č,,7p; 89,8 %
přechodnějšími (přechodní) příd.jm, 2st,mn.č,stř,7p; 2st,mn.č,žen,7p; 2st,mn.č,muž.n,7p; 2st,mn.č,,7p; 89,8 %
patriaršějšími (patriarší) příd.jm, 2st,mn.č,stř,7p; 2st,mn.č,žen,7p; 2st,mn.č,muž.n,7p; 2st,mn.č,,7p; 89,8 %
podařilejšími (podařilý) příd.jm, 2st,mn.č,stř,7p; 2st,mn.č,žen,7p; 2st,mn.č,muž.n,7p; 2st,mn.č,,7p; 89,8 %
normalizujícími (normalizující) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 89,8 %
seskakujícími (seskakující) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 89,8 %
  Dalších 16998 podobných slov agregováno. 89,8 %
harmonikovějšími (harmonikový) příd.jm, 2st,mn.č,stř,7p; 2st,mn.č,žen,7p; 2st,mn.č,muž.n,7p; 2st,mn.č,,7p; 89,8 %
peroucími (peroucí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 89,8 %
rezovějšími (rezový) příd.jm, 2st,mn.č,stř,7p; 2st,mn.č,žen,7p; 2st,mn.č,muž.n,7p; 2st,mn.č,,7p; 89,8 %
levobřežními (levobřežní) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 89,8 %
pohřbívajícími (pohřbívající) příd.jm, 1st,mn.č,stř,7p; 1st,mn.č,žen,7p; 1st,mn.č,muž.n,7p; 1st,mn.č,,7p; 89,8 %
nejodhlasovanějšími (odhlasovaný) příd.jm, 3st,mn.č,stř,7p; 3st,mn.č,žen,7p; 3st,mn.č,muž.n,7p; 3st,mn.č,,7p; 89,8 %
upírovějšími (upírový) příd.jm, 2st,mn.č,stř,7p; 2st,mn.č,žen,7p; 2st,mn.č,muž.n,7p; 2st,mn.č,,7p; 89,8 %
pokornějšími (pokorný) příd.jm, 2st,mn.č,stř,7p; 2st,mn.č,žen,7p; 2st,mn.č,muž.n,7p; 2st,mn.č,,7p; 89,8 %
usmrceními (usmrcení) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
podběhnutími (podběhnutí) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
poopraveními (poopravení) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
pohrdáními (pohrdání) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
odpláceními (odplácení) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
přehrazováními (přehrazování) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
tábořeními (táboření) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
drobeními (drobení) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
  Dalších 6004 podobných slov agregováno. 89,8 %
rozmontováními (rozmontování) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
tušeními (tušení) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
červeněními (červenění) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
předáními (předání) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
uzpůsobováními (uzpůsobování) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
dotočeními (dotočení) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
rozvažováními (rozvažování) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
rozvazováními (rozvazování) podst.jm, mn.č,stř,7p; 89,8 %
čímsi (cosi) zájm, jedn.č,7p; 89,8 %
deficit (deficit) podst.jm, jedn.č,muž.n,1p|4p; 89,7 %
publicit (publicita) podst.jm, mn.č,žen,2p; 89,7 %
duplicit (duplicita) podst.jm, mn.č,žen,2p; 89,7 %
plasticit (plasticita) podst.jm, mn.č,žen,2p; 89,7 %
lysím (lyse) podst.jm, mn.č,žen,3p; 89,7 %
krysím (krysí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,6p|7p; 1st,jedn.č,,6p|7p; 1st,mn.č,stř,3p; 1st,mn.č,žen,3p; 1st,mn.č,muž.n,3p; 1st,mn.č,,3p; 89,7 %
elektronicích (elektronik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
automechanicích (automechanik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
foneticích (fonetik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
ekonomicích (ekonomik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
elektromechanicích (elektromechanik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
motoricích (motorik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
biochemicích (biochemik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
mnemotechnicích (mnemotechnik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
  Dalších 68 podobných slov agregováno. 89,7 %
sémanticích (sémantik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
olympionicích (olympionik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
gymnasticích (gymnastik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
prozaicích (prozaik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
politicích (politik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
satiricích (satirik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
mechanicích (mechanik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
radiotechnicích (radiotechnik) podst.jm, mn.č,,6p; 89,7 %
vnicích (vnik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,7 %
pacificích (pacifik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,7 %
okamžicích (okamžik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,7 %
arzenicích (arsenik) Cimr,podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,7 %
tricích (trik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,7 %
aerobicích (aerobik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,7 %
šicích (šik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,7 %
střicích (střik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,7 %
cukrblicích (cukrblik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,7 %
křicích (křik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,7 %
špicích (špik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,7 %
klicích (klik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,7 %
limericích (limerik) podst.jm, mn.č,muž.n,4p|6p; 89,7 %
dynamicích (dynamik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; mn.č,,6p; 89,7 %
arsenicích (arsenik) podst.jm, mn.č,muž.n,5p|6p; 89,7 %
mžicích (mžik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,7 %
cvicích (cvik) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,7 %
aerobicích (aerobic) podst.jm, mn.č,muž.n,6p; 89,7 %
komediích (komedie) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
galaxiích (galaxie) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
hysteriích (hysterie) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
ekologiích (ekologie) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
loděnicích (loděnice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
mikrobiologiích (mikrobiologie) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
zákaznicích (zákaznice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
ikonografiích (ikonografie) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
  Dalších 472 podobných slov agregováno. 89,7 %
historiografiích (historiografie) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
paleontologiích (paleontologie) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
účastnicích (účastnice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
plánografiích (plánografie) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
pohlednicích (pohlednice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
krasavicích (krasavice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
geodéziích (geodézie) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
zdravotnicích (zdravotnice) podst.jm, mn.č,žen,6p; 89,7 %
licích (licí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,7 %
šicích (šicí) příd.jm, 1st,mn.č,stř,2p|6p; 1st,mn.č,žen,2p|6p; 1st,mn.č,muž.n,2p|6p; 1st,mn.č,,2p|6p; 89,7 %
nechladicích (nechladicí) příd.jm, neg,1st,mn.č,stř,2p|6p; neg,1st,mn.č,žen,2p|6p; neg,1st,mn.č,muž.n,2p|6p; neg,1st,mn.č,,2p|6p; 89,7 %
Nalezeno 2732 rýmů (+37701 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Nové hledání

 

TOPlist