Eekejte, analyzuji...
Preference potlač. nepref.norm.pref.
gramat.odlišnost
Cimrmanovy rýmy
vlastní jména
knižní a archaismy
nespisovná slova
vulgarismy
Agregace
Zobrazovánížádnélemaeeskylatin.
gramat.kategorie
stránkování ř./str.

Veršovací slovník

Hedat rýmy na slovo
vezmisi   Toto slovo ve slovníku zatím není. Považujete-li to za chybu, můžete je navrhnout k ručnímu zařazení.
Nalezeno 2758 rýmů (+37780 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lapisi (lapis) Cimr,podst.jm, jedn.č,muž.n,5p; 100,6 %
pastisi (pastis) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; 100,6 %
imisi (imise) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 100,6 %
demisi (demise) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 100,6 %
emisi (emise) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 100,6 %
komisi (komise) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 100,6 %
komisi (komis) podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; 100,6 %
čímisi (čísi) zájm, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 100,6 %
misi (mise) Cimr,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 100,0 %
visi (vise) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 100,0 %
jakýmisi (jakýsi) zájm, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 100,0 %
kterýmisi (kterýsi) zájm, mn.č,stř,7p; mn.č,žen,7p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 100,0 %
Borisi (Boris) vlast,podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; 99,6 %
Luisi (Luis) vlast,podst.jm, jedn.č,,5p; 99,6 %
Tetrisi (Tetris) vlast,podst.jm, jedn.č,muž.n,5p; 99,6 %
jacísi (jakýsi) zájm, mn.č,,1p; 99,4 %
kteřísi (kterýsi) zájm, mn.č,,1p; 99,4 %
Aloisi (Alois) vlast,podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; 99,0 %
čísi (čísi) zájm, jedn.č,stř,1p|4p; jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|6p|7p; jedn.č,muž.n,1p|4p; jedn.č,,1p; mn.č,stř,1p|4p; mn.č,žen,1p|4p; mn.č,muž.n,1p|4p; mn.č,,1p|4p; 98,8 %
kolizi (kolize) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 98,4 %
divizi (divize) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 98,4 %
revizi (revize) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 98,4 %
provizi (provize) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 98,4 %
kuliši (kulich) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 97,9 %
ženiši (ženich) podst.jm, mn.č,,1p; 97,9 %
kališi (kališ) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 97,9 %
hašiši (hašiš) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 97,9 %
semiši (semiš) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 97,9 %
fetiši (fetiš) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 97,9 %
cypřiši (cypřiš) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 97,9 %
souvisí (souviset) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 97,9 %
závisí (záviset) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 97,9 %
nevisí (neviset) slov, přít,neg,3os,jedn.č,nedok; přít,neg,3os,mn.č,nedok; 97,9 %
komisí (komise) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 97,9 %
komisí (komis) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 97,9 %
imisí (imise) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 97,9 %
komisí (komisí) podst.jm, jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; mn.č,žen,1p|2p|4p|5p; 97,9 %
emisí (emise) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 97,9 %
demisí (demise) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 97,9 %
Sísi (Sís) vlast,podst.jm, jedn.č,,5p; 97,8 %
krizi (krize) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 97,8 %
supervizi (supervize) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 97,8 %
vizi (vize) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 97,8 %
televizi (televize) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 97,8 %
mniši (mnich) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 97,3 %
hnidopiši (hnidopich) podst.jm, mn.č,,5p; 97,3 %
mikrofiši (mikrofiš) podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 97,3 %
visí (viset) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 97,3 %
nesouvisí (nesouviset) slov, přít,neg,3os,jedn.č,nedok; přít,neg,3os,mn.č,nedok; 97,3 %
nezávisí (nezáviset) slov, přít,neg,3os,jedn.č,nedok; přít,neg,3os,mn.č,nedok; 97,3 %
visí (vise) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 97,3 %
misí (mise) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 97,3 %
zákulisí (zákulisí) podst.jm, jedn.č,stř,1p|2p|3p|4p|5p|6p; mn.č,stř,1p|2p|4p|5p; 97,3 %
penízi (peníz) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; 97,1 %
Babiši (Babiš) vlast,podst.jm, jedn.č,,5p; mn.č,,7p; 96,9 %
Záviši (Záviš) vlast,podst.jm, jedn.č,,5p; mn.č,,7p; 96,9 %
kalíši (kalíš) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,muž.n,7p; mn.č,,1p|5p|7p; 96,7 %
podpíši (podepsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,7 %
napíši (napsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok|obouvid; 96,7 %
opíši (opsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,7 %
vepíši (vepsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,7 %
rozpíši (rozepsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,7 %
sepíši (sepsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,7 %
nepíši (nepsát) slov, přít,neg,1os,jedn.č,nedok; 96,7 %
upíši (upsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,7 %
přepíši (přepsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,7 %
dopíši (dopsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,7 %
předpíši (předepsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,7 %
popíši (popsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,7 %
nadpíši (nadepsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,7 %
připíši (připsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,7 %
odpíši (odepsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,7 %
nemísí (nemísit) slov, přít,neg,3os,jedn.č,nedok; přít,neg,3os,mn.č,nedok; 96,6 %
promísí (promísit) slov, přít,3os,jedn.č,dok; přít,3os,mn.č,dok; 96,6 %
přízi (příze) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 96,5 %
sklízi (sklíze) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 96,5 %
přízi (příz) podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; 96,5 %
rorýsi (rorýs) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 96,4 %
jakýsi (jakýsi) zájm, jedn.č,muž.n,1p|4p; jedn.č,,1p; 96,4 %
kterýsi (kterýsi) zájm, jedn.č,muž.n,1p|4p; jedn.č,,1p; 96,4 %
městysi (městys) podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|6p; 96,4 %
kudysi (kudysi) přísl, 1st; 96,4 %
míši (míša) podst.jm, jedn.č,,2p; 96,1 %
podepíši (podepsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,1 %
odepíši (odepsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,1 %
spíši (sepsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,1 %
vpíši (vepsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,1 %
rozepíši (rozepsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,1 %
předepíši (předepsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,1 %
píši (psát) slov, přít,1os,jedn.č,nedok; 96,1 %
nadepíši (nadepsat) slov, přít,1os,jedn.č,dok; 96,1 %
říši (říše) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 96,1 %
šíši (šíša) podst.jm, jedn.č,žen,2p; 96,1 %
číši (číše) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 96,1 %
číši (číš) podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; 96,1 %
říši (říš) podst.jm, jedn.č,žen,3p|5p|6p; 96,1 %
vmísí (vmísit) slov, přít,3os,jedn.č,dok; přít,3os,mn.č,dok; 96,0 %
vzkřísí (vzkřísit) slov, přít,3os,jedn.č,dok; přít,3os,mn.č,dok; 96,0 %
mísí (mísit) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 96,0 %
smísí (smísit) slov, přít,3os,jedn.č,dok; přít,3os,mn.č,dok; 96,0 %
křísí (křísit) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 96,0 %
rysi (rys) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,8 %
kysi (kys) podst.jm, jedn.č,muž.n,5p; 95,8 %
lysi (lyse) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,8 %
kdysi (kdysi) přísl, 1st; 95,8 %
Ježíši (Ježíš) vlast,podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; 95,7 %
Mojžíši (Mojžíš) vlast,podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; 95,7 %
komisích (komise) podst.jm, mn.č,žen,6p; 95,7 %
demisích (demise) podst.jm, mn.č,žen,6p; 95,7 %
emisích (emise) podst.jm, mn.č,žen,6p; 95,7 %
komisích (komis) podst.jm, mn.č,žen,6p; 95,7 %
komisích (komisí) podst.jm, mn.č,žen,6p; 95,7 %
imisích (imise) podst.jm, mn.č,žen,6p; 95,7 %
vymizí (vymizet) slov, přít,3os,jedn.č,dok; přít,3os,mn.č,dok; 95,6 %
nemizí (nemizet) slov, přít,neg,3os,jedn.č,nedok; přít,neg,3os,mn.č,nedok; 95,6 %
odcizí (odcizit) slov, přít,3os,jedn.č,dok; přít,3os,mn.č,dok; 95,6 %
nezmizí (nezmizet) slov, přít,neg,3os,jedn.č,dok; přít,neg,3os,mn.č,dok; 95,6 %
provizí (provize) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 95,6 %
revizí (revize) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 95,6 %
kolizí (kolize) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 95,6 %
divizí (divize) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 95,6 %
Fénixi (Fénix) Cimr,vlast,podst.jm, jedn.č,,3p|5p; mn.č,,7p; 95,6 %
Hanysi (Hanys) vlast,podst.jm, jedn.č,,5p; mn.č,,1p; 95,4 %
Brandýsi (Brandýs) vlast,podst.jm, jedn.č,muž.n,5p; 95,4 %
novici (novic) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 95,2 %
fyzici (fyzik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
optici (optik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
tetčici (tetčic) arch,kniž,podst.jm, jedn.č,,3p|5p; mn.č,,1p|7p; 95,2 %
kulii (kuli) podst.jm, mn.č,,7p; 95,2 %
génii (génius) podst.jm, mn.č,,7p; 95,2 %
klerici (klerik) podst.jm, mn.č,,1p; 95,2 %
etici (etik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
gotici (gotik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
technici (technik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
mimici (mimik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
taktici (taktik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
plastici (plastik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
biřici (biřic) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 95,2 %
laici (laik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
medici (medik) podst.jm, mn.č,,1p; 95,2 %
statici (statik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
grafici (grafik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
skeptici (skeptik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
kibici (kibic) podst.jm, jedn.č,,5p; mn.č,,1p; 95,2 %
metrici (metrik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
mestici (mestic) podst.jm, jedn.č,,5p; mn.č,,1p|7p; 95,2 %
cynici (cynik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
nuncii (nuncius) podst.jm, mn.č,,7p; 95,2 %
matici (matik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
šlechtici (šlechtic) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 95,2 %
stoici (stoik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
praktici (praktik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
lyrici (lyrik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
dědici (dědic) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 95,2 %
tragici (tragik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
mužici (mužik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
komplici (komplic) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 95,2 %
komici (komik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
logici (logik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
klinici (klinik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
panici (panic) podst.jm, jedn.č,,3p|5p|6p; mn.č,,1p|5p|7p; 95,2 %
chemici (chemik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
kritici (kritik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
klasici (klasik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 95,2 %
nonii (nonius) podst.jm, mn.č,muž.n,7p; mn.č,,7p; 95,2 %
rádii (rádius) podst.jm, mn.č,muž.n,7p; 95,2 %
kaprici (kapric) arch,podst.jm, jedn.č,muž.n,3p|5p|6p; 95,2 %
studii (studie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,2 %
novici (novice) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,2 %
strážnici (strážnice) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,2 %
fuchsii (fuchsie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,2 %
pranici (pranice) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,2 %
pramici (pramice) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,2 %
lasici (lasice) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,2 %
hrošici (hrošice) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,2 %
  Dalších 211 podobných slov agregováno. 95,2 %
fobii (fóbie) Cimr,podst.jm, jedn.č,žen,3p; 95,2 %
jepici (jepice) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,2 %
árii (árie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,2 %
sudlici (sudlice) arch,podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,2 %
pinii (pinie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,2 %
spojnici (spojnice) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,2 %
režii (režie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,2 %
chemii (chemie) podst.jm, jedn.č,žen,3p|4p|6p; 95,2 %
stroncii (stroncium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
skandii (skandium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
prémii (prémium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
cesii (cesium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
osmii (osmium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
rhodii (rhodium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
yttrii (yttrium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
morfii (morfium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
francii (francium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
pódii (pódium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
stádii (stádium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
fermii (fermium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
studii (studio) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
rádii (rádium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
erbii (erbium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
studii (studium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
galii (galium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
lithii (lithium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
rhenii (rhenium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
atrii (atrium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
grémii (grémium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
opii (opium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
hafnii (hafnium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
rádii (rádio) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
curii (curium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
hélii (hélium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
kadmii (kadmium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
lilii (lilium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
indii (indium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
holmii (holmium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
médii (médium) podst.jm, mn.č,stř,7p; 95,2 %
utiší (utišit) slov, přít,3os,jedn.č,dok; přít,3os,mn.č,dok; 95,2 %
odliší (odlišit) slov, přít,3os,jedn.č,dok; přít,3os,mn.č,dok; 95,2 %
rozliší (rozlišit) slov, přít,3os,jedn.č,dok; přít,3os,mn.č,dok; 95,2 %
neliší (nelišit) slov, přít,neg,3os,jedn.č,nedok; přít,neg,3os,mn.č,nedok; 95,2 %
kuliší (kuliší) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 95,2 %
zátiší (zátiší) podst.jm, jedn.č,stř,1p|2p|3p|4p|5p|6p; mn.č,stř,1p|2p|4p|5p; 95,2 %
přišij (přišít) slov, rozk,2os,jedn.č,dok; 95,1 %
misích (mise) podst.jm, mn.č,žen,6p; 95,1 %
visích (vise) podst.jm, mn.č,žen,6p; 95,1 %
mizí (mizet) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 95,0 %
nevymizí (nevymizet) slov, přít,neg,3os,jedn.č,dok; přít,neg,3os,mn.č,dok; 95,0 %
cizí (cizit) slov, přít,3os,jedn.č,nedok; přít,3os,mn.č,nedok; 95,0 %
zcizí (zcizet) slov, přít,3os,jedn.č,dok; 95,0 %
zmizí (zmizet) slov, přít,3os,jedn.č,dok; přít,3os,mn.č,dok; 95,0 %
zcizí (zcizit) slov, přít,3os,jedn.č,dok; přít,3os,mn.č,dok; 95,0 %
neodcizí (neodcizit) slov, přít,neg,3os,jedn.č,dok; přít,neg,3os,mn.č,dok; 95,0 %
supervizí (supervize) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 95,0 %
vizí (vize) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 95,0 %
televizí (televize) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 95,0 %
krizí (krize) podst.jm, jedn.č,žen,7p; mn.č,žen,2p; 95,0 %
cizí (cizí) příd.jm, 1st,jedn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,žen,1p|2p|3p|4p|5p|6p|7p; 1st,jedn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,jedn.č,,1p|5p; 1st,mn.č,stř,1p|4p|5p; 1st,mn.č,žen,1p|4p|5p; 1st,mn.č,muž.n,1p|4p|5p; 1st,mn.č,,1p|4p|5p; 95,0 %
promísiv (promísit) slov, přech.min,jedn.č,muž.n,dok; přech.min,jedn.č,,dok; 95,0 %
nevmísil (nevmísit) slov, příč.min,neg,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,neg,jedn.č,,dok; 95,0 %
promísil (promísit) slov, příč.min,jedn.č,muž.n,dok; příč.min,jedn.č,,dok; 95,0 %
nemísil (nemísit) slov, příč.min,neg,jedn.č,muž.n,nedok; příč.min,neg,jedn.č,,nedok; 95,0 %
neurotici (neurotik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
politici (politik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
polemici (polemik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
agrotechnici (agrotechnik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
diabetici (diabetik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
mnemotechnici (mnemotechnik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
psychotici (psychotik) podst.jm, mn.č,,1p; 94,6 %
akademici (akademik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
  Dalších 70 podobných slov agregováno. 94,6 %
paralytici (paralytik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
botanici (botanik) podst.jm, mn.č,,1p|5p; 94,6 %
Nalezeno 2758 rýmů (+37780 agregovaných). Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Nové hledání

 

TOPlist